Home>Front>Alle hytter skal ha feierbesøk
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-20 10.57.45.jpg
Front Kommunen

Alle hytter skal ha feierbesøk

I januar 2017 ble det innført nye forskrifter som sier at alle fritidsboliger skal ha tilsyn og feiing innenfor et bestemt intervall. Alt skal risikovurderes og kommunen skal utarbeide en risikomodell. Sirdal kommune har ikke endret sine tjenester og tatt i bruk de nye forskrifter.

Forebyggende brannvern med feiing og tilsyn gjøres som før. I tillegg til feiing av pipe, omfatter tilsynet kontroll av pipe og ildsteder, brannslukkemateriell og røykvarsling. For å utføre oppdraget må feiermestrene inn i hytta og da må det være noen til stede.

I underkant av 2.000 som betaler offentlig vann og avløp får besøk hvert fjerde år i dag. Sirdal kommune har satt denne tjenesten ut på anbud og det er brødrene Jostein og Frank Berthelsen fra Vennesla som er utførende feiere.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland er fungerende brannsjef, men han innrømmer at det ikke har vært tid til å se på de nye forskrifter. Dermed er det 2.300 fritidsboliger som ikke får tilsyn og gjennomført forebyggende brannvern.

Frank Berthelsen opplyser at de har en liste på cirka 500 som hvert år besøkes. Dermed oppfylles intervallet med besøk hvert fjerde år.

Annonse

  • Hvordan vil dere føre tilsyn med spredte hytter?
  • Da må vi besøke de hyttene på våren og benytte oss av snøscooter. Ellers får vi ikke utført den nødvendige tjenesten, svarer Frank Berthelsen.

Når det gjelder de hyttene som besøkes i dag, oppdages stadig brannvarslere som ikke fungerer. Ulovlige peiser med tynn mur mot tre. Nye hytter som har feilmontering av ovner. Sprekk i piper og brannslokkingsapparater som må skiftes.

  • Når eieren først får feilmelding, er de blitt flinke til å rette opp feilene, sier Frank Berthelsen.

Brannsjefen har det overordnede ansvar for at lover og forskrifter følges. Nå må fritidsboligene risikovurderes på nytt og det må lages en plan for hvordan tjenesten for de 4.300 fritidsboligene skal utføres.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-20 10.09.26.jpg

Frank og Jostein Berthelsen har det travelt med å besøke fritidsboligene i Sirdal kommune.