Home>Nyhet>En plan godkjent – en utsatt en uke
Nyhet

En plan godkjent – en utsatt en uke

Reguleringsplanen for GP-området på Sinnes ble godkjent enstemmig i Sirdal kommunestyre torsdag. Reguleringsplanen for Rubetødnane ved eier Signe Lise Årsland ble utsatt en uke for videre behandling, fordi det skal forhandles om en utbyggingsavtale.

GP-området skal bli det nye sentrumsområdet i Øvre Sirdal i henhold til målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel.

Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området, som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til ulike behov, samt videre drift av bensinstasjonen. Det legges også til rette for renovasjonsområde, infrastruktur samt forbedring av trafikkforholdene.

Områdene rundt butikken gis bedre rammer og sikrer bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Biltrafikken ledes mot sør. Pumpene til bensinstasjonen reguleres i sør hvor det er bedre manøvreringsareal. I tillegg er det regulert en parkeringsplass for butikken som også kan benyttes av allmennheten.

Statens Vegvesen har utarbeidet reguleringsplan for ombygging av fylkesvei 45, såkalte GP-krysset, samt ny gang- og sykkelvei mot Tjørhomfjellet. Denne planen henger sammen med detaljreguleringsplan for næringsområdet.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.10.png

Reguleringsplanene for veikrysset og næringsområdet vises på dette kartutsnittet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.50.png