Home>Front>Færre sauer – 43.000 til fjells
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-09-01 12.11.39.jpg
Front Nyhet

Færre sauer – 43.000 til fjells

  • Sauene til Holmevassheiane og Suleskard er de siste som kommer opp til heis denne helgen. Da skal det være 43.000 sauer og lam fordelt på 18 heiesjefer i Sirdalsheiene, sier Asbjørn Haga, leder for Jæren Smalalag.

Sauetallet som har sommerbeite i disse områdene har vært svært stabilt i lange tider nå, medgir Haga. I år er de kommet svært tidlig på fjellbeite etter en tidlig vår med lite snø.

På skiljegarden i Roskrepp skal det være dugnad på lørdag igjen. Gardene skal monteres, men Smalalaget legger opp til en lettere måte å gjøre det på. Da blir det lettere å demontere gjerdene til høsten når sauene er kommet hjem fra fjellet.

Reguleringslageret for sauer viser at det er 603 tonn med sau på fryselageret. Det er 877 tonn mindre enn ved samme tid i fjor. Antall lam utgjør 934 tonn, det er en økning på 188 tonn sammenlignet med fjoråret.

Finn Avdem, fagsjef sau i Nortura, sier at det jobbes med å få en bedre markedsbalanse på antall sau. 1. mars hvert år gjennomføres det telling av antall sauer.

Det siste året er antall sau redusert med 7,1 prosent, fra 963.191 (2018) til 894.792 i år. I samme periode er antall bruk blitt 3,6 prosent færre, fra 14.272 (2018) til 13.763 i år. Gjennomsnittlig er antall sau redusert med 2 til 65 sauer.

Annonse

Både Rogaland og Vest-Agder følger tendensen på landsbasis. I Rogaland var det 2,8 prosent færre bruk og 6,7 prosent færre antall sauer. I Vest-Agder var brukene gått tilbake med 4,8 prosent, mens sauene gikk tilbake med 9,7 prosent.

– Med tilpasningstiltakene det siste året, er det muligheter for at lageret på landsbasis kan bli mindre og prisene noe bedre for bøndene, håper fagsjefen.

Jæren Smalalag har 3.444 kvadratkilometer til beitedisposisjon. Over dobbelt så stort som Sirdal kommunes areal på 1.540 kvadratkilometer. Beiteområdet er delt inn i 18 ulike heier. Kartet viser hvordan det er inndelt.