Home>Nyhet>Fortsetter som styreleder
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-07 16.18.17.jpg
Nyhet

Fortsetter som styreleder

Gunnar Eiterjord fortsetter som styreleder i Sirdalsløyper SA. Det ble klart under årsmøtet fredag kveld. Øvrige medlemmer av styret er;

May Britt Lilletvedt, Karl Johnny Braut, Siri Fidjeland, Tor Inge Tjørhom, Johan Eiane, Inge Andreassen, Laila Helleberg, Alf Sevild, Jøren Ola Ousdal og Tor Sigve Vik.

Gunnar Eiterjord skriver blant annet i årsmeldingen; ” Økonomi er en annen sentral forutsetning for vår virksomhet. Sirdalsløyper driver med en sunn økonomi. Vi evner å tilpasse utgiftene til de inntektene vi har. Offentlig tilskudd og sponsorbidrag er viktig. Det samme gjelder løypebidrag.

Så er vi så smått startet litt arbeid med å få enda bedre tilrettelegge løypenettet for sommerbruk. Her ligger det utvilsomt mange muligheter. Og vi vil være med.”

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-08 09.51.30.png

Sirdalsløyper har utarbeidet en handlingsplan for 2019 som de håper å få fullført i løpet av året. Sirdalsløyper eies av 36 andelseiere som utgjør 112 andeler eller 303.550 kroner.

Annonse

Skisesongen som ligger bak oss var svært varierende med vær og føre. Sirdalsløyper har fått gode tilbakemeldinger på de 120 kilometer preparerte løyper som de klarte å holde godt ved like denne vinteren.

Sirdalsløyper hadde 2.652.157 kroner i driftsinntekter i 2018. Det regnskapet ble gjort opp med et overskudd på 106.399 kroner. Budsjettet for inneværende år er 3.166.945 kroner.

Årsmøtet til Sirdalsløyper ble avviklet på Sageneset, foran til venstre sitter daglig leder, Julie Olsen.