Home>Nyhet>Fyllmasse til ny vei på Tjørhom
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-06-28 13.37.54.jpg
Nyhet

Fyllmasse til ny vei på Tjørhom

Stavanger Aftenblad for 50 år siden 27.juni 1969:

Det går fort framover med grovplaneringen av den nye riksveien fra Handeland til Tjørhom i Øvre Sirdal. I øyeblikket blir det arbeidet med den 30 meter lange brua over Øysteinsevja, og grovplaneringen fortsetter allerede på andre siden av brua.

Den nye veien blir cirka 2.5 kilometer lang og får wn bredde av 6 meter. 1,5-2 kilometer av veien er allerede grovplanert av Sira-Kvina Kraftselskap med fyllmasse fra tunnelen ved Handeland. Hittil er det tatt ut cirka 100.000 kubikkmeter fyllmasse til veien og ingeniør Haugland i Sira-Kvina regner med at det i alt vil gå med 175.000 kubikkmeter fyllmasse.

Tunnelarbeidet ved Handeland skal være ferdig til juletider, da regner man også med at grovplaneringen av veien skal være ferdig.

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom minnes godt da de holdt på med dette arbeidet og laget ny bru og ny vei. Da ble det Tjørhomsletta og Handelandsletta. Ungdommen brukte disse strekninger til å teste farten på bilene.

Annonse

Den gamle veien som gikk rundt der Tjørhom kraftverk og Sirdal skiarena er opparbeidet, var en kronglete vei, og bussene hadde ofte problemer vinterstid her.

Foto: Når du kommer ovenfra og skal kjøre retning Tonstad, ser du godt den nye veien og brua over Øysteinsevja.

Gode strekning fra Handeland og på vei oppover Tjørhomsletta.