Home>Friluft>Glamping-ja til Julie Olsen
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg
Friluft Front

Glamping-ja til Julie Olsen

Utvalget for teknikk, landbruk og miljø (TLM) gikk tirsdag inn for å opprettholde flertallsvedtaket fra 9. april, der Julie Olsen får lov til å starte med glampingteltleir ved Hønetjødn. Klagen fra fylkesmannen og fylkeskommunen ble ikke tatt til følge.

Vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall, 5 ( SB, V, Ap, H2) mot 4. TLM gikk for dispensasjon fra arealformål og planbestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord Flertallsvedtaket var å gi en prøveperiode på fem år og evaluering etter tre år.

Tor Sigve Vik (SB) var svært positiv til et naturbasert aktivitetstilbud av dette slaget i et verneområde. Han tror dette blir et bærekraftig prosjekt.

Per Øyvind Grimsby (V) roste dette initiativet og mente det var riktig bruk av naturen. Naturbasert reiseliv ønsket han velkommen. Som medlem av villreinnemnda var de ikke negative til dette prøveprosjektet.

Øystein Tjørhom (h) var positiv til prosjektet og sa at kommunen har alle muligheter til å reversere prosjektet siden det er et prøveprosjekt.

Annonse

Rolf Marton Hompland (krf) mente at flertallsforslaget ville bryte samtlige nasjonale regler ved å gå inn for denne plasseringen. Han ville heller finne en annen plass.

Flertallet var enig i at dette var et vanvittig spennende prosjekt og de var glade for å kunne gi det en mulighet å prøve.

Julie Olsen (daglig leder i 50 prosent stilling i Sirdalsløyper) fikk tirsdag lov å starte med glampingteltleir ved Hønetjødn, hvor hun vil leie et areal av Anne Reidun Josdal Haugen på Haugen.

Foto: Julie Olsen fikk knappest mulig flertall for å starte et prøveprosjekt ved Hønetjødn.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-03 10.55.12.png