Home>Kultur>Ingen nye aktiviteter
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-22 14.01.14.jpg
Kultur Nyhet

Ingen nye aktiviteter

Turistinformasjonen blir privatisert og legges ut på anbud, mens stillingen som museumsleder i Sirdal kommune forblir offentlig. Dette var konklusjonen fra arbeidsgruppa som hadde sett nærmere på potensiale for videreutvikling av Sirdal Fjellmuseum og Kvæven Bygdetun.

Sirdal kommunestyre fulgte ikke dette rådet og innstillingen fra rådmannen. Flertallet (12) støttet Øystein Tjørhom (h) som tar saken til orientering og utsetter realitetsbehandling av saken. Mindretallet støttet rådmannens og arbeidsgruppas innstilling.

Siri Fidjeland (sp) har vært leder for gruppen, talte sterkt for at kommunestyret skulle støtte arbeidsgruppas innstilling. Skal vi følge opp tidligere vedtak i kommunestyret og samfunnsdelen, må der aktivitet til for at Kvæven skal bli et fyrtårn. De fleste aktiviteter med villrein/Heibergutstilling og driftevei fårstøtte til tiltakene. Å utsette saken er svært uheldig etter Fidjelands mening.

Egil Netland (krf) roste også arbeidet og mente det var mange kreative forslag.

Lars Audun Fodstad (sp) mente museumsinnsatsen og ettersyn av de mange gode kulturbygg de siste årene, var katastrofal. Han ville gjerne ha museumsleder i 100 prosent stilling.

Annonse

Nå blir denne ”kulturskatten” som Fidjeland kalte Kvæven liggende, uten nye aktiviteter. Flertallet brukte økonomi som et viktig argument for at de ikke ville satse videre nå. Jonny Liland (ap) sa at kommunen ikke spruter ut penger for tiden.

Kafeen ”Smak i Sirdal” blir nå det viktigste treffpunktet på Kvæven, for innbyggerne, hyttefolket og turistene.