Home>Nyhet>Matias første Sankthansbål
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-23 19.29.53.jpg
Nyhet

Matias første Sankthansbål

  • Dette er Matias sin første Sankthansfeiring. Han er halvannet år gammel og i fjor var det forbudt å brenne bål på grunn av tørken. Derfor er det hans første feiring, sier faren Svein Rune Skilnand.

Matias Fidjeland Skilnand feiret Sankthans på Degodden sammen med familie og venner. En flott kveld. Sol og stille og 14-15 grader.

Det var mange bål å se denne flotte kvelden i Sirdal. På Sinnes var det et større bål som var ved elven og like ved avkjørselen til Hønedalen.

Der hadde tilskuerne med seg stoler, grillmat og drikke. Det ble godt og varmt etter at bålet ble tent.

Sankthans eller jonsok er en katolsk festdag til minne om døperen Johannes`fødselsdag og sommersolverv.. I dag er det nok de færreste som foretar seg noe spesielt i forbindelse med sankthans. Det som er av markering er nok først og fremst bålbrenning og eventuelle festligheter knyttet til det. Noen lag og foreninger har også hatt tradisjon for å arrangere sankthansfeiring.

Foto: Matias sammen med faren Svein Rune Skilnand ved feiringen på Degodden.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-23 20.03.15.jpg

Stort og godt bål på Sinnes.