Home>Nyhet>Mindre maitrafikk gjennom bommen
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-20 07.55.37.jpg
Nyhet Samferdsel

Mindre maitrafikk gjennom bommen

Trafikk-tellingene ved Øvstabøbommen på fylkesvei 45, viste mindre trafikk i løpet av mai. Første halvdel var heller svak, men etter at Lyseveien og Suleskardveien ble åpnet på henholdsvis 11. og 20. mai, har det vært en merkbar økning siste halvdel.

19.727 biler passerte i mai mot 22.385 i mai i 2018. En nedgang på hele 2.658 biler eller 11.9 prosent.

Kr. Himmelfartsdag-helgen var det størst trafikk. Onsdag (29.mai) passerte 1.290 biler, mens det torsdag var 1.248 og fredag 1.396 biler. Hjemfarten på søndagen var sikkert også meget god. Lørdag 1. juni var det stor trafikk og det merket man under Suleskar maraton arrangementet.