Home>Kommunen>Rubetødnan-plan vedtatt
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-14 11.56.43.png
Kommunen Nyhet

Rubetødnan-plan vedtatt

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag med 18 mot 1 stemme, Egil Netland (krf), reguleringsplanen for Rubetødnan Aust, som eies av utbyggerne Tor Sigve Vik og Knut Sinnes. Reguleringsplanen var oppe til 2. gangs behandling.

Denne saken har nå vært oppe i hvert kommunestyremøte siden 11. april. Først ble planen forkastet og utbyggerne skulle lage nye adkomst. Så ble den i forrige kommunestyremøte vedtatt som ugyldig vedtak etter feil behandling og dermed måtte saken opp til nye behandling torsdag.

Foto: Adkomsten og parkeringsplassene over Rebakken blir nå som foreslått i reguleringsplanen.