Home>Nyhet>Sauene til fjells denne uken
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-01 15.04.47.jpg
Nyhet

Sauene til fjells denne uken

Lørdag var det dugnad på skiljegarden i Roskrepp, som eies av Jæren Smalalag. Denne uken starter transporten av sauer til fjells.

17.000 sauer skal fordeles på tre heieområder. 4.000 til Rysstadheia, 6.000 til Langreid og Hegglandsheia og 7.000 til Brokkeheia.

  • Beiteforholdene ser bra ut etter en nokså snøfattig vinter. Kommer den forventede varmen denne uken, vil det bli svært gode forhold når dyrene kommer opp til fjellbeite, sier Kristian Helleberg, styremedlem i Jæren Smalalag.

Heiesjefene for de enkelte områder sjekker og klargjør sine områder med blant annet gjerder. Øyvind Madland har ansvar for Rysstadheia, Karl Martin Matningsdal for Langreid og Livar Ravndal for Brokkeheia.

I år er det anskaffet helt nye materialer til ny skiljegard. Det tøffe været og snøen bryter ned gjerdene/gardene og da er det nødvendig med fornyelse innimellom.

Å få fraktet alle sauene til fjells dette året, vil nok ta litt mer tid enn vanlig. Sjåførene av dyretransport var tidligere unntatt for hviletid, men de reglene er blitt skjerpet. Dermed har de samme rutiner som andre sjåfører. Da blir det ikke mange turene til Suleskard på en dag.

Annonse

Foto: Litt av dugnadsgjengen samlet i Roskrepp, fra venstre er det Kristian Helleberg, Ove Torland, Ivar Mellemstrand og Helge Edland.

Jæren Smalalag har 3.444 kvadratkilometer til beitedisposisjon. Over dobbelt så stort som Sirdal kommunes areal på 1.540 kvadratkilometer. Beiteområdet er delt inn i 19 ulike heier. Kartet viser hvordan det er inndelt.