Home>Front>Sinnes skule utsatt – må spare mer
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-20 17.59.33.jpg
Front Kommunen

Sinnes skule utsatt – må spare mer

Sirdal kommunestyre behandlet ombyggingen av Sinnes skule torsdag. Der ble saken utsatt til kommunestyremøte 3.september. Planen sendes tilbake til byggekomiteen med tanke på mulige innsparinger mot bevilget budsjett på 19 millioner kroner. Oppdraget er å se om en kan spare på budsjettet som er kommet opp i 27 millioner kroner.

Sinnes skule trenger et skikkelig løft for å oppfylle arbeidsmiljøloven og opplæringsloven. 27 millioner kroner foreslås til ombygginger og påbygginger av skolen. 19 millioner kroner er avsatt i økonomiplanen.

Sinnes skule oppfyller ikke arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplasser, garderober for ansatte, innemiljø (ventilasjon og temperatur) og krav til universell utforming. Skolen ble bygd i 1975 som åpen skole og ombygd i 1995. I 2004 var det ny ombygging og påbygging av garderober, svømmehall, gymnastikksal og renseanlegg.

Utformingen av bygget bærer preg av alle på/ombyggingene med mange ganger og nivåforskjeller. Bygget er slitt og trenger oppgradering og oppussing.

Sinnes skule er en 1- 10 skole med under 50 elever. Fra høsten 2019 er det bare seks elever i 9. og 10. klasse. Tallet på elever skifter fra år til år. De største årskullene har 9-10 elever. Skolen hadde en del flere elever for noen år siden, og det kommer til å stige igjen de nærmeste årene.

Annonse

På skolen er det 20 ansatte. Skolen har i dag 43 elever fra 1. til 9. klasse. De neste årene vil elevtallet øke til nærmere 50.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-04 17.03.42.png

Foto: Mange tilhørere fra Sinnes skule og Sirdalsheimen.