Home>Nyhet>Steinras etter regnskyll
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-10 17.12.54.png
Nyhet Samferdsel

Steinras etter regnskyll

  • Vi regner med at de to steinrasene i øvre Sirdal mandag, kom som følge av store nedbørsmengder de siste dagene, opplyser Fred Jonny Vikøren, byggeleder i Statens Vegvesen i Kristiansand.

Veivesenet har sjekket rasstedene, men kan foreløpig ikke se at det er noen umiddelbar fare for nye ras. Vikøren sier at saken vil bli fulgt opp de nærmeste dagene for å se om det har skjedd noe spesielt.

Steinen som falt ned ved rasvollen ved Hunnevatnet på fylkesvei 45, hadde en størrelse på anslagsvis en halv kubikkmeter. Steinblokka på fylkesvei 975 mellom Myraleitet og GP_krysset var på omkring 700-800 kilo.

Foto: Monica Hjorth tok dette bilde mandag klokka 1556 ved Svartevatnet på Sinnes.