Home>Front>Ugyldig vedtak – ny behandling om en uke
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-13 20.17.43.jpg
Front Kommunen

Ugyldig vedtak – ny behandling om en uke

Tor Sigve Vik og Knut Sinnes fikk med et stort flertallsvedtak i Sirdal kommunestyre torsdag, 18 mot en stemme fra Per Øyvind Grimsby (v), medhold i at vedtaket i kommunestyret 11.april blir omgjort som ugyldig. Dermed må reguleringsplanen Rubetødnan Aust opp til ny behandling i Sirdal kommunestyre torsdag 20.juni.

Dermed falt det overraskende vedtaket i kommunestyret 11. april, 13 mot 6 (H3, Krf2, SB1), i forbindelse med 2. gangs behandling av ovennevnte reguleringsplan etter benkeforslag fra Per Øyvind Grimsby (v):

Atkomstvei legges i tilknytning til gnr 9/22 som allerede har to opparbeidede og godkjente adkomster.”

Da kommunestyret behandlet saken, var det ingen merknader til selve reguleringsplanen, men bare til adkomsten.

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom (sp) og Øystein Tjørhom (h) talte sterkt for at det var feil behandling av denne saken sist den var oppe i april. De støttet seg til alternativ 2 fra rådmannen, der vedtaket ble omgjort som ugyldig.

Annonse

Per Øyvind Grimsby (v) syntes det var uryddig av ordføreren. Han roste administrasjonen for at de hadde vært ryddige og gjort en god vurdering. Grimsby framholdt at planen må gjennomgå radikale endringer og innarbeide to nye adkomster. Han mente utbyggernes advokat hadde lite å komme med.

Øystein Tjørhom var ikke til stede på kommunestyremøtet 11. april og han skjønte ikke at kommunestyret kunne oppheve og stoppe en dom der utbyggerne har fått medhold til å kjøre over P-plassen.

Karl E. Fjeldsaa (sb) var ”øvegidde” over vedtaket sist og kunne ikke forstå at kommunestyret kunne oppheve tidligere dom.

Grimsby mente i et senere innlegg at ordføreren villedet folk og han lurte også på om ordføreren hadde tillit til rådmannen og administrasjonen.

Ordføreren beklaget at han ikke hadde forstått forslaget og vedtaket 11. april. Derfor ville han oppheve vedtaket og ikke starte denne saken på nytt. Han hadde full tillit til rådmannen, men han hadde et annet forslag i denne saken.

Rådmannen innrømmet at han hadde sett på to alternativer. Det ene var å si at vedtaket var ugyldig og behandle saken på nytt. Det andre var å godta vedtaket og sende planen i retur.

Foto: Fra pause i behandlingen. Fra venstre ser vi Morten Ovedal (sb), Karl E. Fjeldsaa (sb), ordfører Thor Jørgen Tjørhom (sp), Siri Fidjeland (sp), Jon Uleberg (h), Per Øyvind Grimsby(v), Egil Netland (krf – ryggen til), Lars Audun Fodstad (sp) og varamedlem Sp.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-14 11.56.43.png

Foto: Adkomsten og parkeringsplassene over Reebakken er det strid om.