Home>Nyhet>Venter på lokalt initiativ
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-11 17.04.47.png
Nyhet Turløyper

Venter på lokalt initiativ

  • Sirdal har store muligheter for at det kan komme glimrende sykkelløyper. Vi ser mulighetene, men venter på et lokalt initiativ fra grunneiere, utbyggere og Sirdal kommune til å opprette en arbeidsgruppe som skal lage en framtidig plan, sier Gunn Rita Dahle Flesjå og Kenneth Flesjå.

Sykkelentusiastene har begynt å tråkke rundt i terrenget etter at de har bygget seg hytte på Brendeheia. Begge ønsker at skiløypene som brukes vinterstid skal tilrettelegges for sommertilbud, der fastboende, hyttefolk samt turister kan bruke veien til sykling og gåing i tillegg til universell bruk.

Bærekraftige turløyper tilrettelagt for sykkelbruk er blitt mer og mer populært i større hytteområder. Trysil har sett store muligheter ved å satse på sykkelløyper sommerstid. Det er med på å øke aktivitetstilbudet og flere turister besøker derfor Trysil.

Sinneshyttå ved Tor Sigve Vik har sett muligheter som ligger der med sykkelaktiviteter når snøen er borte. Sinneshyttå har laget sykkelkart fra Fidjeland – Kvæven -Sinnes, Haugen, Nesset og Tjørhom Meningen er å bruke løypene til Sirdalsløyper til dette formålet.

Foto: Gunn Rita Dahle Flesjå og mannen Kenneth Flesjå har begynt å tråkke rundt i terrenget i Sirdal for å se etter mulige sykkelløyper.

Sinneshyttå har laget et foreløpig sykkelkart. Grønt er parti som går i skiløype uten full veistandard. Blått betyr parti som går langs hovedvei. Rødt betyr tur/retur løype.

Annonse