Home>Nyhet>Elbil-avgift og dyrere takst ved Øvstabø
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-24 10.54.30.jpg
Nyhet Samferdsel

Elbil-avgift og dyrere takst ved Øvstabø

Torsdag 1. august innføres nytt takst- og rabattsystem for fylkesvei 45 ved passering av bommen ved Øvstabø. Det blir innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy (elbiler). Takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 prosent rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 (totalvekt fra og med 3501 kg) med gyldig avtale og brikke skal inntil videre ikke betale bompenger. De får heller ingen rabatt.

De nye takstene som innføres denne uken er for ordinære kjøretøy uten avtale. Prisen vil være 60 kroner takstgruppe 1 og 79 kroner for takstgruppe 2.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPass-avtale og brikke får 20 prosent rabatt.

Ordinær bompengetakst etter rabatt er 48 kroner for takstgruppe 1. Endringen medfører at nullutslippskjøretøy skal betale 24 kroner per passering.

Annonse

Nullutslippskjøretøy er en fellesbetegnelse på elkjøretøy og hydrogenkjøretøy. Rabatterte takster for nullutslippskjøretøy krever gyldig avtale og brikke. Uten, betales ordinær bompengetakst.

Nullutslippskjøretøy hadde i første halvår 2018 utgjordt cirka 2.5 prosent av inntektene ved Øvstabøbommen.

Beregninger viser at omleggingen til nytt system skal gi omtrent samme bompengeinntekter til selskapet som i dag.

Takstgruppe 1: Kjøretøy med totalvekt til og med 3.500 kg.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med totalvekt fra 3.501 kg.

Statens Vegvesen har registrert et lokalt ønske om å verne lokale storbrukere ved omlegging til nytt takst- og rabattsystem. Det blir derfor foreslått at det innføres et passeringstak på 15 passeringer per måned for takstgruppe 1, mens takstgruppe 2 ikke får passeringstak.

I finansieringen av fylkesvei 45 Gjesdal er det lagt til grunn en prisjustering av bompengetakten med veksten i konsumprisindeksen. Prisvekst fra forrige justering i juli 2011 til november 2018 utgjør 17.9 prosent.

Foto: Nytt takst- og rabattsystem ved Øvstabøbommen.