Home>Nyhet>Folkeaksjon mot vindmøller
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-10 14.47.56.png
Nyhet

Folkeaksjon mot vindmøller

Det er nå opprettet prosjektgruppe for Stopp vindkraftutbyggingen i Sirdal. Lørdag 24. august legges det opp til stort folkemøte på Tonstad. Slaget står nå, heter det på den nye https://bergeheia.wordpress.com/ siden. Eller du kan kontakte Oddvar Aamodt 48 88 09 12 eller e-post

bergeheia@gmail.com

Bergeheia som ligger ved Visland på vei til Virak vest for Sirdalsvatnet, like ved Øykjeheia naturreservat, er det neste området vindkraftutbyggere ønsker å endre for all framtid. I dag er Bergeheia tilholdssted for en rekke fuglearter – også truede – dyr, insekter og en rik flora. Bergeheia er også et kjært turområde for innbyggere i Tonstad-området og hyttefolk i nærheten.

Slik blir det ikke i fremtiden hvis Norsk Vind AS får lov til å gjennomføre sine planer: 50 monster-vindturbiner, hvor den nærmeste kan komme 800-1000 meter fra nærmeste hytte. Mellom 40 og 50 kilometer vei med skjæringer i landskapet, store oppstillingsplasser og tilkomstveier, transformatorbygg og rørgater/linjestrekk. Dette kan stoppes, men da må det handles nå! Du kan lese mer om planene for Bergeheia her.

Det er planer om enorme naturødeleggelser i Sirdal. 250 meter høye vindturbiner og hundrevis av kilometer med anleggsveier vil medføre rasering av naturen, ta livet av truede dyrearter og for alltid redusere Sirdal kommune som et godt sted å bo og ha hytte. Nå står slaget om den foreslåtte Bergeheia Vindpark vest for Sirdalsvatnet, ved Øykjeheia Naturreservat og Visland på vei til Virak.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-10 14.48.50.png

1, Storeknuten – i ramme for nasjonal vindkraft
2. Gravassryggen – i ramme for nasjonal vindkraft
3. Skredå – i ramme for nasjonal vindkraft
4. Liland/Lunde – i ramme for nasjonal vindkraft
5. Bergeheia – Forhåndsmelding sendt NVE, Avtale inngått med grunneiere.
6 .Buheii – konsesjonssøknad innvilget
7. Tonstad Vindpark – under utbygging:-(