Home>Front>Gøy med looper
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-15 13.49.03.jpg
Front

Gøy med looper

  • Vi synes det er kjempegøy med loopene her i Høyt & Lavt klatreparken, sier søskenparet Frida og Sander Tveit fra Sandnes, som besøker Tjørhomfjellet for andre gang.

Mandag var det for mye vind for de to nye zip-løyper over vannet. Derfor måtte de holde stengt, forteller Wendy Dalgliesh som er daglig leder for det nye tilbudet.

  • Med solen kommer besøkene. De siste dagene har det vært 90 prosent belegg og det er ikke til å legge skjul på at de seks loopene er veldig populære.

Besøkende er fastboende, hyttefolk og drop in turister som kjører forbi. Sistnevnte gruppe er gjerne utlendinger fra Nederland, England, Tyskland og Danmark.

  • Før fellesferien fikk Sirdal Resort godkjent to nye zip-løyper hvor du flyr over Beines-vannet, i henholdsvis 190 og 234 meters lengde. Vi er meget glad for den driftstillatelsen, sier styreleder Øystein Tjørhom i Sirdal Resort AS.

Høyt og Lavt har også utbedret quick jump med et klatreelement inne i  tårnet. Her klatrer en 12 meter opp på bjelker før en hekter seg på en krok og hopper fra toppen på tårnet. Her får en et godt sug i magen.

Det er også laget en helt ny løype til Mountain cart tilbudet. Løypen er 700 meter lang og går på venstre side av heisen.

Klatre- og aktivitetsparken vil være åpen hver dag fra kl 1100-1730 helt frem til 18. august. Etter det vil en holde åpent i helger frem til 20. oktober. Samme tid vil kafeen være åpen.

Annonse

Foto: Gøy med looper, sier Sander Tveit fra Sandnes.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-15 13.42.10.jpg

Wendy Dalgliesh prøvekjører den nye zip-løypa, men det er fortsatt for mye vind.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-15 14.12.15.jpg

Mountain cart løypa er utvidet og er nå 700 meter lang.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-15 14.07.32.jpg

Å kaste seg 12 meter utfor, er et godt sug i magen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-15 15.21.58.jpg

Sander og Frida Tveit fra Sandnes stortrives i parken.