Home>Nyhet>Nei til vindkraft i Sirdal
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-13 16.26.41.png
Nyhet

Nei til vindkraft i Sirdal

  • Vi har fått mange positive tilbakemeldinger etter at vi opprettet prosjektgruppe for å stoppe vindkraftutbyggingen i Sirdal, sier Oddvar Aamodt i organisasjonsgruppen.

Det er nå opprettet egen side på facebook med;

I tillegg er det egen internettside:

Målet er å stoppe de enorme naturødeleggelsene i Sirdal.

250 meter høye vindturbiner og hundrevis av kilometer med anleggsveier vil medføre rasering av naturen, ta livet av truede dyrearter og for alltid redusere Sirdal kommune som sted å bo og å ha hytte.

Bergeheia som ligger ved Visland på vei til Virak vest for Sirdalsvatnet, like ved Øykjeheia naturreservat, er det neste området vindkraftutbyggere ønsker å endre for all framtid. 20 grunneiere har foreløpig inngått intensjonsavtale med Norsk Vind AS, men Sirdal kommune har foreløpig ikke mottatt noen søknad om utbygging og konsesjon. I dag er Bergeheia tilholdssted for en rekke fuglearter – også truede – dyr, insekter og en rik flora. Bergeheia er også et kjært turområde for innbyggere i Tonstad-området og hyttefolk i nærheten.

Annonse

Slik blir det ikke i fremtiden hvis Norsk Vind AS får lov til å gjennomføre sine planer: 50 monster-vindturbiner, hvor den nærmeste kan komme 800-1000 meter fra nærmeste hytte. Mellom 40 og 50 kilometer vei med skjæringer i landskapet, store oppstillingsplasser og tilkomstveier, transformatorbygg og rørgater/linjestrekk. Dette kan stoppes, men da må det handles nå! Du kan lese mer om planene for Bergeheia her.

Nå står slaget om den foreslåtte Bergeheia Vindpark vest for Sirdalsvatnet, ved Øykjeheia Naturreservat og Visland på vei til Virak.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-10 14.48.50.png

1, Storeknuten – i ramme for nasjonal vindkraft
2. Gravassryggen – i ramme for nasjonal vindkraft
3. Skredå – i ramme for nasjonal vindkraft
4. Liland/Lunde – i ramme for nasjonal vindkraft
5. Bergeheia – Forhåndsmelding sendt NVE, Avtale inngått med grunneiere.
6 .Buheii – konsesjonssøknad innvilget
7. Tonstad Vindpark – under utbygging:-(