Home>Nyhet>Ny og større pumpeledning
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-12 12.25.11.jpg
Nyhet

Ny og større pumpeledning

  • Det jobbes nå med å legge en ny og større pumpeledning for kloakk fra pumpestasjonen på Tjørhom til renseanlegget på Handeland, forteller VA-ingeniør, Svend Martin Klungland, i Sirdal kommune.

Den nye ledningen krysser Tjørhomvatnet og går langs fylkesvei 468 til renseanlegget. Den er 2.800 meter lang og har en diameter på 280 mm og er en såkalt PE-ledning (poly etylen).

Ledningen skal graves ned i Tjørhomvatnet cirka to meter under normal vannstand. Gammel ledning skal fjernes når arbeidet er ferdig. En utfordring er høydeforskjellen på 18 meter over et lite fjellparti. Kloakken skal pumpes opp i en kum på toppen av høydedraget og deretter skal det renne naturlig ned til renseanlegget.

Entreprenøren, P.J. Mydland As fra Sokndal, har nå fått en annen utfordring. Mot Tjørhom er for grunt med flåte og gravemaskin. Derfor skal de låne en gravemaskin fra Danmark som har pontonger under maskinen og som kan kjøre på grunnere vatn.

Arbeidet skal være ferdig til 1. oktober. Kontrakten er på 3,5 millioner kroner (eks moms).

Klungland forteller at det jobbes med kloakkledninger lenger oppe i dalen også. På øst- og vestsiden av elva Sira skal det nå gå to hovedstrenger som fører ned til Ukvildalen.

Annonse

Neste år skal pumpeledningen fra Suleskard til Fidjeland skiftes ut og kapasiteten skal økes. Denne ledningen blir nå 15 år. Vanligvis regner man 30 års levetid for slike ledninger, men med den store utbyggingstakten med omkring 100 hytter/leiligheter årlig, må det enkelte steder skiftes oftere.

Høydebassenget for vann i Ådneram ble bygget for noen år siden. Det private vannanlegget erstattes nå med leveranse av kommunalt vann. På Fidjeland ble et gammelt høydebasseng ovenfor høyfjellshotellet revet og erstattet med nytt anlegg. Der skal det komme mange nye fritidsboliger og leiligheter de kommende årene.

Foto: Kloakkledningen er nå lagt fra pumpestasjonen til høydedraget. Til venstre fylkesvei 468.