Home>Front>Opprop for «god takt og tone» i valgkampen
Front Kommunen

Opprop for «god takt og tone» i valgkampen

Debatten i det politiske miljøet hardner ofte til under en valgkamp. Flere politikere ønsker å være gode forbilder. Når en skal synliggjøre egen politikk, skal det legges fram på en god, saklig og etterrettelig måte. Derfor har flere kommunestyrer gjort opprop for ”god takt og tone” i valgkampen.

Torstein Tvinnereim (V) i Stryn kommunestyre har stjålet en ide fra varaordfører Camilla Hille i Ski kommunestyre om et opprop som alle toppkandidater og gruppeledere har skrevet under på. Avisen Fjordingen i Stryn skrev om denne saken 27. mars i år.

  • Dette er ein måte å vise at vi tek ansvar for korleis vi snakkar til kvarandre, sa Tvinnereim, før han las opp oppropet som fremja eit sakleg og godt ordskifte:

«Vi meiner alle skal kunne ytre seg om politiske saker utan å bli utsett for hets, sjikane eller mobbing. Vi lovar å oppføre oss bra mot kvarandre og gå føre som gode førebilete for innbyggjarane våre. Vi skal oppfordre kvarandre til å ytre våre meiningar og forsvare kvarandre og innbyggjarar mot mobbing og hets på nett. Vi er bekymra for korleis ytringsklimaet har hardna i media og på sosiale plattformer, og meiner dette svekker ytringsfridomen og demokratiet.

Vi slår ring om kvarandre som politikarar og kollegaer i kommunestyret, samtidig som vi skal synleggjere vår eigen politikk, som skal fremjast på ein god, sakleg og etterretteleg måte.

Med ynske om eit godt val og ein god valkamp som styrkjer ytringskulturen og dermed vårt kjære demokrati».

Annonse

  • Eg håpar dette er noko vi alle kan einast om før valkampen startar for fullt, sa Tvinnereim, og la lista tilgjengeleg for underskrifter.
  • Innholdet i dette oppropet var meget bra. Støtter hvert ord. Diskusjonene bør helst gå på sak og ikke på oppførsel, sier varaordfører Egil Netland (kr.f) som er på vei ut av lokalpolitikken.
  • Det er unødvendig at enkelte skal sette andre politikere i forlegenhet. Dette må det bli slutt på. Jeg skal ta et initiativ overfor gruppelederne om at vi også kan skrive under et slikt opprop før valgkampstart, mener Netland.

Foto: Oppslaget til Kommunal Rapport 1. november 2018.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-07 15.36.15.png

Torstein Tvinnereim (v) i Stryn tok initiativ til opprop i kommunestyret om ”God takt og tone ” i valgkampen.

Sirdal

Tone Holmquist i Kommunal Rapport skrev følgende artikkel 1. november 2018 etter å ha besøkt Sirdal kommunestyre. Den viser litt om stemningen og takt og tone blant sirdalspolitikerne:

Man blir ikke lykkelig av å være RIK. Da er det bare mer å krangle om. Sirdølene stanger til hverandre i kommunestyret så metallrørstolene dirrer.
Det begynner pent. Fire elever og en gitarspillende pappa synger friskt:


Det e her me hørre te, det e her me helst vil bu
her har me våre venner, og på Sirdal har me tru
det e her me lige oss best, det e her me føle oss fri
blant høge, bratte fjell og Sira Kvinas energi.


Sira Kvinas energi er stikkordet for alt som skjer i Sirdal. Energiselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad, som er sentrum i kommunen. Selskapet drysser millioner over Sirdal, og det er opp til kommunestyret å fordele kronene. Men til alle dere som sitter der og kutter og legger ned, som må velge mellom kveldsmat på sykehjemmet og vikarpenger i barnehagen, kan jeg bare si: Det er ikke så enkelt å være rik heller.


Sirdal er altså vår fjerde rikeste kommune etter Bykle, Modalen og Eidfjord. De har dobbelt så store inntekter per innbygger som en gjennomsnittskommune (
183.0066 kroner i 2017). De bruker mye penger på innbyggerne sine (174.117 kroner). De har lånegjeld, men enda mere penger på bok, så også her går det i pluss. Det bor 1.842 innbyggere i kommunen. De har 3.855 hytter. Alt er fordelt på 1.554.83 km².


Politikerne vet mye om kraftproduksjon. Kommunestyret kan noen ganger høres ut som et styre i et kraftselskap. De vurderer rettssaker mot store aktører som Statnett og Olje- og energidepartementet, og de er ikke så glad i hverandre heller. Varaordfører Egil Netland (KrF) har sagt til Agder at det er dårlig stemning i Sirdalspolitikken. Han har tenkt å gi seg:
– Det er enkeltpolitikere som er mer opptatt av å lage «sirkus» enn å være med på samarbeid og konstruktive politiske løsninger for Sirdal, mener varaordføreren. Dette måtte Kommunal Rapport dra for å undersøke.
Sirkus Sirdal.

«Beslutning om oppsettende virkning av klage på godkjenning av nettilknytning», står det på sakskartet, og da braker det løs, om ikke med sirkus, så hissig uenighet. Rådmann referer fra møte med Tonstad vindpark der kommunen har klaget til NVE om nettilknytning av vindparkens kraftlinjer som de mener bør samkjøres med andre vindparkers kraftlinjer. 


– Hvorfor har vi ikke fått opplysninger før, lurer Rolf Guddal (Ap).


Rådmann sier at de har hatt møte med vindparken for å finne ut hva de kan oppfylle av krav og hva som ikke går. Men det er ikke godt nok for Ap-gruppa. De vil ha løpende informasjon, og en sak på bordet. Glenn Oliver Josdal (Ap) reiser seg så fort og irritert at stolbeina dirrer.
– Jeg forventer at rådmann og ordfører forholder seg til det kommunestyret har vedtatt, og ikke lager egne regler, tordner Josdal.


Ørret i spillvarme


En av dagens store diskusjoner handler om et biprodukt av kraftproduksjonen, nemlig spillvarme. Statnett fikk konsesjon for å legge en kraftkabel mellom Norge og Tyskland i 2014. I vilkårene for konsesjon står det at Statnett skal legge til rette så spillvarmen kan brukes. Men kommunen krangler med Statnett om hvor mye de skal betale. Nå gjelder saken et anlegg en varmeveksel til 14 millioner. Skal Sirdal ta regninga og komme seg fort videre med ørretoppdrett. Eller skal de ta opp kampen med Statnett og få dem til å betale?
Etablering av spillvarmeuttak fra Ertsmyra transformatorstasjon er klar til behandling, og ordfører Thor Jørgen Tjørhom (SP) mener de må gripe sjansen nå.
Rolf Guddal (Ap) er igjen på talerstolen og etterlyser informasjon. Og nå snakker han litt høyere.


– Vi hadde denne saken oppe for nesten to år siden, og siden har vi ikke hørt noe. Vi er alle for å utnytte spillvarmen, men vi ble jo enige om at Statnett skulle jo ordne opp i dette. Jeg er forundra. Vi får jo mer info over bordet her nå enn vi har fått på to år, sier Guddal lett irritert.


Ordfører Tjørhom gjentar dette er et godt prosjekt. Det synes ENOVA også. Da er det håp om tilskudd.
Bygdelistas Karl Edvald Fjeldsaa vil vite om kommunen har hatt kontakt med sitt advokatkontor i Oslo.


– Har de sagt noe om det er en idè med rettssak for å få Statnett til å betale den varmevekselen, spør han.


– Dette er ikke noe god sak å reise. Hvis departementet pålegger Statnett den utgiften, må de ta det inn over nettleien, sier ordfører Tjørhom.


Varaordfører Egil Netland (KrF) synes ikke representantene bidrar til konstruktive løsninger for Sirdal nå.


– Det har skjedd mye i denne saken, og kommunestyret har behandlet en sak om ørretoppdrett før. Dette kan bli gulljevt for Sirdal, påpeker han.


Tidligere ordfører Jonny Liland (Ap) har ikke tenkt å slippe Statnett så lett.


– Anlegget skulle betales av Statnett. Vi må ikke bagatellisere en regning på så mange millioner. I løpet av dette kommunestyret kan vi komme til å overta både en dam og dette anlegget fra Statnett. Det er ikke uinteressant å diskutere penger.


Nå begynner ordfører Tjørhom å bli irritert. Han mener kommunestyret ikke må tro de har bedre juridisk kompetanse en advokatkontoret i Oslo. Dessuten tror han prosjektet vil betale seg, og gi penger og arbeidsplasser til Sirdal på sikt.


– Andre kommuner ville jubla over en slik sjanse, sier han


Utpressa gissel


– Jeg synes vi har en slapp holdning. Vi sitter her som et utpressa gissel og gir oss for store aktører. Vi blir overvalsa i sak etter sak, sier bygdelistas Fjeldsaa.


Ordfører Tjørhom tar en runde om anlegget, forhistorie og alt gode som kommer ut av det. Noen tisker sammen på Ap-benken mens han snakker.


– Og ikke snakk sammen når jeg holder forklaring. Det har med alminnelig folkeskikk å gjøre, avslutter han.


Da tenner Glenn Oliver Josdal (Ap) på alle pluggene, og tramper opp til talerstolen.


– Du trenger ikke være sur og grinete selv om du får kritikk. For du har ikke gjort jobben din i denne saken, brummer han til ordføreren. Som for øvrig vinner avstemningen.
Da er det på tide med en pause før kommunestyret går videre og deler ut penger til tørkerammede bønder som også får penger fra staten. 


Det er godt Sirdal er omringet av fornybare kilder
.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-02-24 11.21.46.jpg

Varaordfører Egil Netland var begeistret for dette oppropet og håper vi kan få til noe lignende i Sirdal før valgkampstart.