Home>Nyhet>Transport og montering i rute
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-22 14.37.24.png
Nyhet

Transport og montering i rute

  • Vi er i rute med både transport og montering av vindturbinene, sier Henriette Sarah Holberg, kommunikasjonsansvarlig hos Tonstad Vindpark AS.

Det betyr at den første turbinen kom på plass før helgen, med tre blader eller vinger. Vindkraftparken er i grenselandet mellom Sirdal og Flekkefjord kommune. Like ved fylkesvei 42, som går fra Tonstad til Evje.

Turbinen veier 650 tonn og har en høyde på 129 meter opp til rotoren. Der blir bladene (17 tonn hver) heist på plass og montert og hvert blad har en lengde på 70 meter. Total høyde når bladene er på plass er 199 meter.

Holberg opplyser at det gjenstår både elektrisk og mekanisk arbeid med turbinen før den fungerer.

Transporten skjer fortløpende hver natt fra Kvinesdal, unntatt i helgene. I dag fraktes fem deler til anleggsområdet. Vindparken har nå søknad inne hos Statens Vegvesen med forespørsel om å øke frekvensen og mer kolonnekjøring med flere deler pr natt. Foreløpig foreligger ikke noe svar. Over 500 transporter skal gjennomføres før alt er på plass.

Holberg håper og regner med at transporten skal være unnagjort til slutten av oktober. Kostnaden for hele prosjektet er budsjettert til 2,3 milliarder kroner. Risa har hatt hovedentreprisen til en prislapp på 400 millioner kroner.

Annonse

51 vindturbiner skal monteres, før anlegget er ferdigstilt til første kvartal i 2020. Da vil det bli produsert 208 megawatt strøm og det tilsvarer omkring 31.000 norske husholdninger. Norsk Hydro har kjøpt kraften de første 25 årene. 50 grunneiere har avgitt grunn til dette prosjektet.

Alle foto: Lars Gomes Larsen, SiemensGamesa

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-22 14.39.25.png

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-22 14.40.26.png

Bildene viser både transport og montering. Øverst er det et blad eller vinge som blir heist på plass og montert. Videre ser du vindturbinen i full høyde, 129 meter, i vindmølleparken. Nederst er det bilder fra den spektakulære transporten langs den kronglete veien.