Home>Nyhet>800 færre biler i juli i år
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-07-27 12.28.39.jpg
Nyhet Samferdsel

800 færre biler i juli i år

Selv om juli er årsrekord for en måned i 2019 med passeringer ved Øvstabø-bommen på fylkesvei 45, er det 800 færre passeringer enn fjorårets julitall. Totalt ble det 53.169 passeringer, mot 53.968 i 2018.

De første åtte dagene av juli var det kaldt og surt vær. Det kan vi lese av statistikken på trafikken også. Færre biler på veiene i sånt vær. Men fra 9. juli tok det seg kraftig opp og resten av juli har det vært fire-sifrede tall ved bom-passeringen hver dag.

Kjerag-trafikken tok seg også opp da godværet kom. Stavanger Turistforening melder også om rekordovernattinger i Lysebotn for juli.

Da fellesferien startet var det mest trafikk. Fredagen 10. juli var det 3.120 passeringer, mens det søndag 12. juli var 3.575 som passerte. Det var rekord-dagen for juli. Lørdag 11. juli var det 2.765. Dette var den heftigste helgen dette året med hele 9.460 biler. Butikkene og spisestedene fikk også merke den voldsomme gjennomfarten.

Hittil i år har det passert 253.010 biler, mot 262,661 i 2018. 9.651 færre biler eller 3,7 prosent sammenlignet med fjorårets tall.

Annonse

Foto: Stor trafikk enkelte dager av juli og ved fellesferiestarten var det nesten 10.000 biler i helgen 12.- 14. juli.