Home>Nyhet>Folkemøte på Tonstad neste lørdag
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-08-13 17.26.48.png
Nyhet

Folkemøte på Tonstad neste lørdag

Interessen for ”Nei til Vindkraft i Sirdal og Lund” har økt siden arbeidet med å motarbeide flere etableringer i disse kommunene ble lansert i juli. Derfor er det også stor interesse for folkemøtet som skal holdes i kulturhuset på Tonstad lørdag 24. august klokka 1500.

Agendaen for møtet og foredragsholderne er nå klar:

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-08-13 17.28.02.png

Det er opprettet egen side på facebook der du kan finne flere opplysninger om;

I tillegg er det egen internettside:

Målet for motstandsgruppen er å stoppe de enorme naturødeleggelsene i Sirdal. Vindmøllene på 250 meter er støyende, visuelle på lang avstand, men det verste er det permanente naturinngrepet som ødelegges for all framtid.

Annonse

250 meter høye vindturbiner og hundrevis av kilometer med anleggsveier vil medføre rasering av naturen, ta livet av truede dyrearter og for alltid redusere Sirdal kommune som sted å bo og å ha hytte, mener aksjonsgruppen.

Bergeheia som ligger ved Visland på vei til Virak vest for Sirdalsvatnet, like ved Øykjeheia naturreservat, er det neste området vindkraftutbyggere ønsker å endre for all framtid. 20 grunneiere har foreløpig inngått intensjonsavtale med Norsk Vind AS, men Sirdal kommune har foreløpig ikke mottatt noen søknad om utbygging og konsesjon. I dag er Bergeheia tilholdssted for en rekke fuglearter – også truede – dyr, insekter og en rik flora. Bergeheia er også et kjært turområde for innbyggere i Tonstad-området og hyttefolk i nærheten.

Slik blir det ikke i fremtiden hvis Norsk Vind AS får lov til å gjennomføre sine planer: 50 monster-vindturbiner, hvor den nærmeste kan komme 800-1000 meter fra nærmeste hytte. Mellom 40 og 50 kilometer vei med skjæringer i landskapet, store oppstillingsplasser og tilkomstveier, transformatorbygg og rørgater/linjestrekk. Dette kan stoppes, men da må det handles nå! Du kan lese mer om planene for Bergeheia her.

Nå står slaget om den foreslåtte Bergeheia Vindpark vest for Sirdalsvatnet, ved Øykjeheia Naturreservat og Visland på vei til Virak.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-08-13 17.27.26.png