Home>Friluft>Guro: – Ett skudd – ei simle
Friluft Front Nyhet

Guro: – Ett skudd – ei simle

  • Det var både spennende og nervepirrende å smyge seg inn på skuddhold for å jakte på ei simle. Vi oppdaget noen reinsdyr på to kilometers avstand. Jeg skjøt ikke før jeg var 135 meter fra dyret. Det skal holde med et skudd, forteller en fornøyd Guro Sødergren (35 år) fra Sirdal som kom hjem lørdag kveld etter første uke med reinsdyrjakt.

Jaktlaget hadde kvote på to simler og to kalver ved Sandvatn i Bykle. De skjøt tre dyr og måtte levere tilbake kortet på ei simle til Statskog. Sandvassbu eies av Statskog og hytta ligger øst for vatnet. Gange fra Svartevassmagasinet er cirka tre timer. Dette regnes for å være et godt jaktområde for villrein. Njadarheim er et flott høyfjellsområde i Setesdal Vesthei/Ryfylkeheiene. De øvrige medlemmer av jaktlaget var Frode Moen fra Suldal og ekteparet Signe og Jacob Jomås fra Sirdal.

Reinsdyrjakten ble åpnet tirsdag 20. august og Sandvatn hadde førsteprioritet på søknaden, både med hensyn til område og tidspunktet med første uke. Første dagen gikk de hele dagen, uten å se et eneste dyr.

Foto: Jaktmakkeren Frode Moen fra Suldal og Guro Sødergren med årets fangst, kalv og simle.

32 kilos simle

  • Andre dagen var en perfekt høstdag. Optimale forhold med sol og fint vær og god sikt. Etter å ha sittet i fjellduk og kikket en lang periode etter dyr, oppdaget Guro dyr på to kilometers avstand. Da måtte en bevege seg riktig i forhold til vinden for ikke å bli oppdaget. Siste etappen måtte en smyge seg forsiktig innpå dyrene. Med en avstand på 135 meter smalt det. Ett skudd var nok, sier Guro som bruker ei rifle av typen Tikka T3 med kaliber 6,5 x 55.

Da dyret falt i bakken, begynte slaktearbeidet for Guro og jaktmakkeren Frode,32 kilo veide simla. Fin simle med fin kondisjon. Sjekket tenner og alt så bra ut. Kalven som jaktmakkeren skjøt i samme situasjon, bare 10 sekunder etter simla falt, hadde en vekt på halvparten av simla.

Annonse

  • Etterpå var det å vomme ut og flå av skinnet. Til slutt ta en hjerneprøve som alle jegerne er oppfordret til å ta for kontroll og overvåking av skrantesykdommen, Chronic Wasting Disease (CWD), forteller Guro Sødergren.

Dyrene har nå vært lagret i 40 døgn-grader og mandagskvelden går med til oppskjæring og deling av kjøttet blant jaktlagets medlemmer.

Jeger i voksen alder

Guro har alltid vært et friluftsmenneske. Først i voksen alder begynte hun å interessere seg for jakt. Fem år har hun vært på reinsdyrjakt og tidligere har hun skutt en bukk og ei simle.

Guro Sødergren, jobber til daglig som verneområdeforvalter i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR). Hun er en av tre forvaltere. Sødergren er plassert på Tonstad, mens de to andre er plassert i Suldal og Valle. Natur og miljø var hennes fagområder ved Høgskolen i Telemark.

Interessen for friluftsliv var det nok foreldrene som skapte. Kari Irene og Karl Emil Sødergren fra Sandnes har de siste 33 årene feiret påsken på Taumevasslettå i en av Statskog sine hytter, sammen med datteren Guro.

Guro har en administrativ stilling og har vært ansatt i SVR siden 2011. Befaringer er nødvendig og hennes ansvarsområde er fra Steinbuskaret og sørover.

  • Vi har en villreinstamme på cirka 1.500 dyr sør i vårt område. En liten, fin stamme som har god kondisjon. Bestanden er intakt og vi har ingen sykdommer etter de kontroller som er tatt, sier Sødergren.

Bevaring av villrein er et av det viktigste formålet med vernet.

Oppsynsmann

Forvalternes oppgaver er å ivareta Naturmangfoldloven og verneforskriftene.  Det jobbes imidlertid for bedre vilkår for villreinen.

Naturen er hennes arbeidsplass. I fint og dårlig vær. Sommer som vinter. Vind og blåst og stille. Ut på tur i all slags vær, frister Guro Sødergren, som har gått hele naturområdet til SVR på ski for å bli kjent i terrenget.

  • Jeg liker best å jakte på firbeinte dyr med pels, så elg og rådyrjakt blir det nok også utover høsten. Reven lever også farlig, særlig på Josdal rundt huset mitt, sier Guro Sødergren.

Videre nå i reinsdyrjakta er hun innleid av Statens Naturoppsyn til å være oppsynsmann. En kontrollfunksjon for å sjekke om jegerne følger lover og regler. Området er fra Haukelifjell og sørover, men hun vet foreløpig ikke hvilke område hun skal vokte.

Signe og Jacob Jomås, ekteparet har jaktet villrein i en mannsalder.

Frode Moen vommer ut innmaten.

Guro Sødergren sitter på vaktpost i fjellduken og leter med kikkert etter reinsdyr.