Home>Front>Høy utbyggingstakt på Fidjeland
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2019-07-31 14.22.47.jpg
Front

Høy utbyggingstakt på Fidjeland

Utbyggingstakten av nye hytter på Fidjeland er kommet godt i gang. 177 nye hytter er under bygging og planlegging. De kommer i tillegg til de 233 hyttene som finnes fra før. Det kommer til å bli merkbart.

104 hytter på Smølåsen framstår i dag som det største sammenhengende hyttefeltet på Fidjeland. Ovenfor Sirdal Høyfjellshotell er det 47 hytter, mens det nedenfor er 44 hytter. På Degodden finnes det 28 hytter.

De 24 første hyttene er utsolgt på Tverrli eller Fidjeland Utbygging. Hyttene bygges like bak garasjeanlegget til Fidjeland skitrekk.

  • Pris og beliggenhet er nok årsaken til at alle hytter er solgt. Hyttene får en nær beliggenhet til skitrekket og høyfjellshotellet. Pluss det er en solrik plass, sier Tormod Rafoss, selger hos Stavangerhytten som leverer de fleste hyttene.

Tverrli-utbyggingen er det brødrene Gunnar, Jon og Torolf Fidjeland som eier etter å ha arvet gården til Trygve Fidjeland. Sandnes-mannen Leif Berland i firmaet Berland Betong AS har ansvaret for utbyggingen. Firmaet har benyttet Hallvard Homme AS til reguleringsplanen, mens Thor Rafoss i Stavangerhytten selger hyttene. Grunnflaten på hyttene kan ifølge reguleringsplanen være maks 130 kvadratmeter.

Tomtene selges til selveierpris for 1.2 – 1,6 millioner kroner inklusive vei, vann, kloakk, strøm og fiber. Ferdige hytter er solgt for 3,5 millioner kroner til over 5 millioner kroner, avhengig av beliggenhet.

Annonse

De to neste byggetrinn er nå under planlegging og utvikling. Siden det er litt brattere terreng parallelt med skitrekket, vil det i midten av august være befaring for å sjekke ras- og skredfare nærmere.

Foto: Hyttene i Tverrli-feltet begynner å komme på plass.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2019-07-31 14.21.25.jpg

En ny hytte er reist på toppen av Tverrli.

Surtekvæv

  • Vi er kommet godt i gang med opparbeidelsen av infrastrukturen for vårt hyttefelt, som teller 88 fritidsboliger. Seks hytter er solgt og skal være klar til vinterferien, sier daglig leder Tor-Inge Larsen i Norrøn Bolig, som er ett av tre selskap i Eigersund Eiendomsutvikling. De to andre er Bjerkreim Trelast og Eger Bygg.

Prisen for solgte hytter er 3,6 millioner kroner for en vertikaldelt hytte, mens den dyreste fritidsboligen koster 8,5 millioner kroner. Larsen sier at de fleste fritidsboligene vil ha en snittpris på 5,5 – 6,5 millioner kroner. De legger stor vekt på høy kvalitet og leverer hyttene med alle hvitevarer.

Eigersund Eiendomsutvikling inngikk avtale med Smedvig Eiendom i 2015 om å få bygge ut dette området, som ligger ovenfor Sirdal Høyfjellshotell i Jogledalen.

Grunnarbeidene er det Torbjørn Helland Maskinentreprenør som har ansvaret for, mens Espeland forskaling støper grunnmurene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2019-07-31 14.33.53.jpg

Grunnarbeidene i Surtekvæv er godt i gang og her er det klargjort for boring og skyting av denne fjellknausen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-08-04 08.58.27.png

Dette kartet viser Surtekvæv og den planlagte utbyggingen som vil komme der i løpet av 2019-2020.

Jagoskvæven

Det siste feltet som er under planlegging er Jagoskvæven, som kommer langs elva Jogla, ovenfor Høyfjellshotellet og parallelt med Surtekvæv.

Karttjenester har startet planleggingen for regulering og det gjøres i samarbeid med Sinneshyttå og Solhytten. Grunneiere er Myrna og Ivica M. Refulle Fidjeland. 30 fritidsboliger planlegges i dette området. En utfordring i planleggingen blir 50 meters grensen mot vassdraget.

Det tas sikte på høystandard fritidsboliger i størrelse av 200-250 kvadratmeter (inklusive parkering).

Eksisterende løypetrase innover Jogledalen forventes å måtte bli lagt om etter den store utbyggingen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-08-04 08.54.22.png

Dette kartet viser godt hvor utbyggingen for Jagoskvæven kommer.