Home>Front>Kraftinntektene i spill
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-06-21 11.07.39.jpg
Front Kommunen Nyhet

Kraftinntektene i spill

Regjeringens kraftskatteutvalg har satt i spill alle vertskommuners inntektsordninger. Det betyr at Sirdal kommunes inntekter fra vannkraftsektoren på 109,8 millioner kroner årlig kan bli endret. Det gjelder konsesjonsavgift, naturressursskatt og eiendomsskatt på vannkraft.

Utvalgets svar er ventet 1. oktober. Utvalgslederen, Per Sanderud, har allerede varslet at utvalget kan fremme forslag til endringer i vertskommunenes rettigheter og inntekter.

Formannskapet i Sirdal skal behandle saken førstkommende torsdag. Videre har Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) innkalt medlemskommunene til møte i Oslo 3. oktober for å drøfte kraftskatteutvalgets forslag.

  • Dette er en stor og viktig sak for Sirdal kommune. Dersom utvalget konkluderer med endringer av dagens inntektsordninger, vil det bety full mobilisering fra de 173 kommuner dette angår, sier ordfører Thor Jørgen Tjørhom.

Han legger til at inntektene på 109,8 millioner kroner ikke bare er Sirdals inntekter. Kommunen får alle skatteinntekter fra Sira-Kvina kraftselskap og fordeler de videre til andre vertskommuner etter en fordelingsnøkkel. Ordføreren har ikke de nøyaktige tall for kommunen.

  • Dersom utvalget foreslår å ta bort inntekter fra vertskommuner som har gitt mye natur til vannkraft, vil det ikke bli tatt godt imot for framtidige utbygginger, sier Tjørhom.

LVK vil sterkt oppfordre medlemskommunene til å møte med representanter både fra det politiske og administrative miljø. Erfaringene fra saken om eiendomsskatt på verk og bruk viser at en bred mobilisering fra egne medlemskommuner er avgjørende for å kunne stå imot det økende presset mot vertskommunenes kraftinntekter.

Annonse

Sirdal kommune har inntekter fra vannkraftsektoren på i alt 109 829 827 kroner årlig i form av skatter og konsesjonsordninger.

Disse inntektene er vederlag for de verdifulle naturressurser din kommune har investert i Norges vannkraftproduksjon, og som i dag gjør Norge til en verdensledende fornybarnasjon med en offensiv klimapolitikk. Den samfunnskontrakten din kommunes inntekter bygger på, settes nå på prøve, og det er bare gjennom et bredt og saklig engasjement fra hver kommune at denne samfunnskontrakten kan forsvares, skriver LVK til Sirdal kommune.

Foto: Ordfører Thor Jørgen Tjørhom liker ikke fokus på kraftinntektene og eventuelle endringer.