Home>Samferdsel>Midlertidig stopp – sauene kommer
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-28 13.53.47.jpg
Samferdsel

Midlertidig stopp – sauene kommer

  • Når sauesankingen begynner denne uken, vil det førstkommende fredag bli fire midlertidige stopp, på en til to timer, i tidsrommet klokka 1100 – 2000, opplyser lensmann Egil Netland i Sirdal.

4.000 – 5.000 sauer skal driftes fra Suleskard til skiljegarden på Kvæven i løpet av fredagen. Underveis blir det flere stopp, både for hvile for sauene og for at trafikken ikke skal stoppe helt opp.

  • Vi håper trafikantene kan være tålmodige og vise hensyn denne dagen, sier Netland, som selv vil være til stede og dirigere trafikken.

På denne årstiden er det travelt med sauesanking. Jæren Smalalag har 43.000 sauer og lam som skal hjem fra sommerbeite i fjellheimen. 18 heiegjetere har ansvar for disse sauene og mesteparten skiljes ved Roskrepp-fjorden.

En må derfor påregne midlertidige stopp ved kjøring over Suleskard i disse dager. På fylkesvei 45 gjennom Hunnedalen pleier det også være skiljing og samling av sauer like ovenfor fylkesgrensen på førstkommende søndag. Det er imidlertid ikke oppgitt noe tidspunkt for dette, slik at reisende bør regne med forsinkelser på hjemturen.