Home>Front>Nok er nok i Sirdal
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-24 16.54.48.jpg
Front Nyhet

Nok er nok i Sirdal

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom (sp) i Sirdal kommune svarte kontant da møteleder Morten Helliesen ville ha ordførerens mening om eventuelle nye vindmøller i kommunen. Tjørhom var klar i sin tale og ville kjempe for at den uberørte naturen beholdes uten flere vindmøller og at kommunene får vetorett .

Folkemøtet, ”Stopp vindkraft i Sirdal og Lund”, trakk cirka 200 mennesker til kulturhuset på Tonstad. Møtet varte i over tre timer. Ikke overraskende var det mest fremmøtte som var mot mer utbygging.

Per Øyvind Grimsby (v) (utdannet landskapsøkolog) fra Sirdal var klar i sitt innlegg. Han ville ikke selge den uberørte naturen for småpenger. Grimsby var overrasket over at vindkraftverk var så arealkrevende. Tonstad Vindpark krever 30 kvadratkilometer.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-24 17.57.16.jpg

Per Øyvind Grimsby hadde innlegg om ”samfunn og natur – betydning for bygda og kommunen”.

  • Det visuelle med vindkraftverk er katastrofalt. Området hvor Tonstad Vindpark er utbygd er blitt helt rasert siden vi var her i barndommen for å se etter fugl, fortsatte Grimsby.

Kommunen har brukt millionbeløp for rettmessig å få det de har krav på overfor eierne. Fortsatt er en ikke kommet i mål.

Annonse

  • Det aller viktigste er å bevare god trivsel for innbyggerne og hytteeierne. Med økt vindkraftutbygging vil det forverres dramatisk. Vi må bevare dagens kvaliteter og beholde mest mulig uberørt natur. Naturguiding og andre tjenester vil eksplodere i framtiden, så vi må ikke være naive og bøye av for tre arbeidsplasser, sa Grimsby som ville bevare det gode liv i Sirdal, og der vil uberørt natur ha en stor framtid for turismen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-24 18.05.16.jpg

Leif Nessa, nestor i vannkraftbransjen.

Leif Nessa, nestor i kraftbransjen, skjønner ikke dagens politikk med å forverre forholdene for vannkraftverkene. Rentefradragene for kraftselskapene utgjør 0.4 prosent, mens de gjerne må låne til 3 prosent. Da skattene i 2007 økte med 10 prosent til 37 prosent, skrudde myndighetene ytterligere til.

  • Å skru til skatten, er det verste som kunne skje. Da er det ikke regningssvarende med fornying av vannkraftverkene, sa Nessa.

Den store endringen innen vannkraftverk kom i 1991 med markedsbasert kraft. Eierne, det vil si kommunene, ble da også ivrige etter å tjene mest mulig penger. Sira-Kvina kraftselskap og mange andre selskaper trenger fornying av tuneller og oppgradering/utskifting av maskinparken.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-24 16.20.48.jpg

Sveinulf Vågane var redd for kommunenes omdømme med økt vindkraftutbygging.

Geofysiker Sveinulf Vågane, mente vindkraftutbygging var et blindspor.

Rogaland og Agder er distriktene i Norge hvor det er størst vekstpotensiale for vindbransjen. Mesteparten av Sirdal er lagt ut som et potensielt område.

Vågane er støyekspert og støy fra vindkraftverkene skaper voldsomme konflikter.

  • Pappa, ta igjen vinduet, fjellet bråker, var det en skoleungdom på Lista som sa til sin far under lekselesing.

Vingene på vindmøllene utgjør den største kilden til støy. Den øker med vindstyrken og kan komme opp i 104 -109 desibel. Ofte pulserende støy og derfor ekstra plagsomt.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-24 16.31.32.jpg

Transportøkonomisk Institutts helseundersøkelse viser at med en kilometers avstand er det mange som plages. Du må opp i minst ti kilometer for å ha sikker avstand.

Iskast har også vist seg å være svært farlig vinterstid. Med en fart på 300 km/t så kan isen kastes opptil 700 meter.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-24 16.41.35.jpg

  • Hva tenker kommunen om den største verdien for dem, nemlig omdømme. Blir det stor utbygging av vindkraft, stopper tilflytting og hytteutbygging, sa Vågane.

Millionbeløpene som kommunene får i eiendomsskatt er et lokkemiddel, som reforhandles etter ti år. For et lokalsamfunn er det lite å tjene i det lange løp, mente Vågane.

  • Skap trygghet og forutsigbarhet i kommunen. Ikke usikkerhet.

Med vindkraftverk i nærheten, faller eiendomsverdien på hus og hytter. Vågane kunne vise til eksempler hvor hyttefirma måtte legges ned fordi det ble stopp i hyttebyggingen. Knaben har fått redusert interesse etter at Buheii blir synlig på åtte kilometers avstand.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-24 15.49.01.jpg

Fullt hus i kulturhuset på Tonstad i går under folkemøtet.

Norsk Vind Energi orienterte om eventuelle utbyggingsplaner i Bergeheia ( ved Virak) på vestsiden av Sirdalsvatnet. Martin Westin og Espen B. Christophersen sa at det er planer om 50 vindturbiner med en høyde på 250 meter. Foreløpig er det ikke søkt om konsesjon, derfor er det heller ikke utført noen konsekvensutredning for området.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-24 16.58.38.jpg

Deltakerne som innledet var fra venstre Martin Westin, Espen B. Christophersen, Sveinulf Vågane, Hogne Hognset, Arnfinn Nilsen, Per Øyvind Grimsby og Leif Nessa.