Sirdal raseres

Av Sivilarkitekt, Bård Sverre Solem, Trondheim Med utgangspunkt i Norges Vassdrags- og Energiverk og Miljødirektoratets retningslinjer har jeg forsøkt å illustrere konsekvensene av vindkraftverkene som bygges og planlegges rundt Sirdalsvatnet. Kraftverkene ligger i ett av de 13 områdene i landet som NVE betegnet som godt egnet til vindkraftutbygging. Tonstad vindkraftverk er allerede påbegynt og Buheii har … Fortsett å lese Sirdal raseres