Home>Nyhet>Spesialgravemaskin nødvendig
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-14 12.58.46.jpg
Nyhet

Spesialgravemaskin nødvendig

For å grave ned en ny pumpeledning i Tjørhomvatnet, har det vært nødvendig å leie inn en spesialgravemaskin, en såkalt amfibie-graver, fra Danmark. Den står på flytepontonger.

Da maskinen kom i begynnelsen av uken, var det høy vannstand etter regnværet i helgen. Det skapte litt utfordringer fordi det ble litt for dypt.

  • Nå jobber vi døgnet rundt for å bli ferdige denne uken, før neste forventede regnskyll kommer til helgen, sier Helge Jonny Mydland, hos entreprenøren Bent Jonny Mydland AS fra Sokndal. – Det ser ut for at vi skal klare den framdriften.

Denne maskinen skal brukes til å grave ned pumpeledningen 700 – 800 meter fra Tjørhom. Ledningen skal ligge to meter under laveste vannivå. Maskinen må stå nedpå grunnen, eller sviver den bare rundt i vannet. Resten av arbeidet skal Mydland utføre med flåte og egen gravemaskin.

Den nye ledningen krysser Tjørhomvatnet og går langs fylkesvei 468 til renseanlegget på Handeland. Den er 2.800 meter lang og har en diameter på 280 mm og er en såkalt PE-ledning (poly etylen).

Ledningen skal graves ned i Tjørhomvatnet cirka to meter under normal vannstand. Gammel ledning skal fjernes når arbeidet er ferdig. En utfordring er høydeforskjellen på 18 meter over et lite fjellparti. Kloakken skal pumpes opp i en kum på toppen av høydedraget og deretter skal det renne naturlig ned til renseanlegget.

Annonse

Arbeidet skal være ferdig til 1. oktober. Kontrakten er på 3,5 millioner kroner (eks moms).

  • Det jobbes nå med å legge en ny og større pumpeledning for kloakk fra pumpestasjonen på Tjørhom til renseanlegget på Handeland, forteller VA-ingeniør, Svend Martin Klungland, i Sirdal kommune.

Klungland forteller at det jobbes med kloakkledninger lenger oppe i dalen også. På øst- og vestsiden av elva Sira skal det nå gå to hovedstrenger som fører ned til Ukvildalen.

Neste år skal pumpeledningen fra Suleskard til Fidjeland skiftes ut og kapasiteten skal økes. Denne ledningen blir nå 15 år. Vanligvis regner man 30 års levetid for slike ledninger, men med den store utbyggingstakten med omkring 100 hytter/leiligheter årlig, må det enkelte steder skiftes oftere.

Høydebassenget for vann i Ådneram ble bygget for noen år siden. Det private vannanlegget erstattes nå med leveranse av kommunalt vann. På Fidjeland ble et gammelt høydebasseng ovenfor høyfjellshotellet revet og erstattet med nytt anlegg. Der skal det komme mange nye fritidsboliger og leiligheter de kommende årene.

Foto: Spesialgravemaskin fra Danmark var nødvendig for å kunne grave ned ledningen på det grunneste.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-07-12 12.25.11.jpg

Pumpeledningen skal graves ned i Tjørhomvatnet.