Home>Kvæven>Stans i trafikken fredag
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-28 13.53.47.jpg
Kvæven Samferdsel

Stans i trafikken fredag

For de som skal kjøre på fylkesvei 975 mellom Haugen og Suleskard i Sirdal, vil det bli stans i trafikken fire ganger på fredagen. Det skyldes 4.000 – 5.000 sauer som er på vei til Kvæven. Den midlertidige stoppen er i tidsrommet mellom klokka 1100 – 2000. Sauene er ventet å ankomme Kvæven mellom klokka 1700 – 1900.

  • Vi håper trafikantene kan være tålmodige og vise hensyn denne dagen, sier lensmann Egil Netland I Sirdal, som selv vil være til stede og dirigere trafikken.

Samling og skiljing i Hunnedalen skjer neste lørdag og søndag. Da må en påregne venting i trafikken, i alle fall på lørdagen. På mandag og tirsdag kommer det også sauer til Hunnedalen.

På denne årstiden er det travelt med sauesanking. Jæren Smalalag har 43.000 sauer og lam som skal hjem fra sommerbeite i fjellheimen. 18 heiegjetere har ansvar for disse sauene og mesteparten skiljes ved Roskrepp-fjorden.

Smalalaget har en utfordring dette året med nye kjøre- og hviletider for sjåførene av dyretransport. Derfor er det ikke ventet at bilene vil klare mer enn en tur til dagen, sier formannen i Jæren Smalalag, Asbjørn Haga.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-09-01 12.11.39.jpg

Jæren Smalalag har 3.444 kvadratkilometer til beitedisposisjon. Over dobbelt så stort som Sirdal kommunes areal på 1.540 kvadratkilometer. Beiteområdet er delt inn i 18 ulike heier. Kartet viser hvordan det er inndelt.

Annonse