Home>Front>Tror på kommunesammenslåing
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-14 13.18.45.jpg
Front Kommunen Nyhet

Tror på kommunesammenslåing

  • Dersom ikke omdømme bedres betraktelig for Sirdal kommune i kommende periode, med hensyn til takt og tone, inhabilitetssaker og nære relasjoner, tror jeg det går mot kommunesammenslåing, sier avtroppende politiker og veteran, Karl Edvald Fjeldsaa (62 år). Han trekker seg fra lokalpolitikken etter 16 år i kommunestyret.
  • Hvem bør en samarbeide med da ?
  • Kvinesdal ser ut til å være det beste alternativet blant Lista-kommunene. Der er det god orden og god økonomistyring, noe vi mangler i Sirdal, fortsetter den frittalende politikeren, som ikke er redd for å si meningen sin.

Kommunalminister Monica Mæland har signalisert at kommuner med færre enn 5.000 innbyggere vil en se nærmere på for eventuell sammenslåing. Sirdal er i denne gruppen med sine 1.842 innbyggere.

Bedre økonomistyring

I Sirdal mangler vi oversikt og styring over økonomien. Fjeldsaa sier at man nesten ikke er ajour med noen ting innenfor dette viktige feltet. Tertialrapporter er mangelvare. Årsregnskapet kom i siste time. En så rik kommune med tilgang til så mange millioner kroner, burde hatt en førsteklasses økonomistyring. Det er det ikke.

Kommunestyret har også vedtatt at ikke all hyttebygging skal være etter selvkostprinsippet, men vann og avløp sammen med plan og byggesaksbehandling skal være etter selvkost. Vann og avløp skal ut av ordinær drift og inn i et eget kommunalt foretak for å få oversikt. Vedtaket er ikke fulgt opp.

Inhabilitet

Annonse

Inhabilitet fører alltid med seg mye vondt blod. Det kommer og går med jevne mellomrom, de store saker. Arealplanen for kommuneplan nord og linjedebatten fra Ertsmyra til Lysebotn, var to svært store og betente saker, der fylkesmannen var inne og måtte irettesette kommunestyret. Ingen hyggelige saker.

  • I hvert utvalgsmøte, formannskap og kommunestyre, er det alltid noen som spør om inhabilitet. Så begynner tvilen og diskusjonene. Jeg synes dette burde vært mye klarere og strengere. Er du i nær slekt på en eller har nære relasjoner på annen måte, burde du være inhabil. Det samme er saker som angår firmaer. Er du ansatt, bør du være inhabil, fortsetter Fjeldsaa, som synes dette er et vanskelig og trist kapittel innen lokalpolitikken. Spesielt her hvor det bare er 1.842 innbyggere. Alle kjenner alle.

Mangel på god takt og tone, kommer og går. Fjeldsaa husker godt folkevalgtopplæring (et seminar) for nyvalgt kommunestyre på Hjelmeland Spa-hotell i 2007, der en representant skjelte ut Isak Liland og Fjeldsaa så kraftig at de dro hjem fra seminaret. Eller da de to støttet hotell på Sinnes på dyrka mark. Da fikk beskjed om av de var uønsket i partiet hvis de fulgte overordnet plan og stemte for reguleringsplanen som ble fremmet. (ble de kastet ut fra Senterpartiets nominasjon) . Thor Jørgen Tjørhom, som også stemte for planforslaget gled unna vreden og fortsatte i partiet. (fikk stå på listen på nåde.) Dette var i slutten av perioden.

Fjeldsaa hadde da vært representant for Senterpartiet i to perioder. Han startet da med Bygdelista, hvor han har vært i to perioder nå. 16 år til sammen i lokalpolitikken. Før han kom inn i kommunestyret var han medlem av administrasjonsutvalget og landbruksnemnda.

Foto: Karl E. Fjeldsaa trives som dreng på gården.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-14 13.19.11.jpg

Karl E Fjeldsaa sikrer veden i hus før neste nedbørsbølge.

Politisk plattform

  • Det frie ord står ikke høyt i Sirdal. Å stikke seg fram og bruke spalteplass er lite populært, sier Fjeldsaa.

Når det nye kommunestyret blir valgt og kommer sammen i oktober, håper Fjeldsaa at det blir forsøkt på å lage en politisk plattform bestående av flest mulig ( som alle) partier. ( kan stå bak). Ellers er han redd vedtakene med 10-9 politikken vil fortsette. Da fortsetter ”hakkingen” og den dårlige takt og tone mellom partiene.

  • Jeg håper også at rådmann Inge Hedenstad Stangeland kan bli mer engasjert i møtene. I dag er han for passiv. Han bør være med å svare og hjelpe ordføreren å belyse sakene under veis i møtene, framholder Fjeldsaa.

Vindmøller

  • Hvilke syn har du på vindmøller ?
  • Jeg vil gjerne være med å fjerne kull og annen dårlig energi i Europa. Vindmøller er ikke verre inngripen i naturen enn hyttebyggingen og til dels vannkraftutbygginger. Se hvordan Gravatnet ser ut nedtappet. Vindmøller vil være en fordel for oss bønder som får tilgang til utilgjengelig utmark som kan dyrkes og brukes aktivt. Vindmøllene skremmer ikke dyrene mer enn den voldsomme helikoptertrafikken vi har med linjebyggingen, sier Fjeldsaa.

Fjeldsaa kommer fra Flekkefjord. Der jobbet han blant annet som fisker. Kjærligheten dro han fra kysten til fjellene og innlandet til Sirdal og Omlid, der Turid Omlid ventet med gård. Der har han vært siden 1986 da de giftet seg og fått tre barn i mellomtiden. Eldstesønnen, Johan, har overtatt gårdsdriften nå. De to andre heter Borghild og Hans Kristian.

I løpet av årene har Fjeldsaa brukt mye tid på lokalpolitikken. Til tider har det politiske arbeid gått på bekostning av både gårdsarbeid og fritid. . Nå gleder han seg til å bli dreng på gården, nå som kona pensjoneres 1. september. Da blir det tid til å kose seg som besteforeldre for tre småbarn. Det gleder de seg til begge to.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-01-24 18.44.57.jpg

Karl E. Fjeldsaa er en populær politiker som alle liker å lytte til, her i samtale med varaordfører Egil Netland (kr.f) og Venke Tjørhom.