Home>Nyhet>Utvidet scene på Kvæven
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2019:2019-08-02 12.59.09.jpg
Nyhet

Utvidet scene på Kvæven

I dag er det fire uker til Sirdalsdagene. Da kommer Stavangerkameratene og de vil da innvie den nye scenen på Kvæven.

Gaute Kvæven har fått oppdraget med å rive den gamle hovedporten som ble brukt til deler av scenen og de to sidedørene. Der skal det nå komme rulleport og skyveporter på sidene.

Utvidelsen av scenen er på cirka 60 kvadratmeter. Prosjektleder for Sirdalsdagene, Ellen Veila, i Sirdalsferie og Ingvild Fagerheim Skadberg ved Kvæven Informasjon, har vært pådrivere overfor Sirdal kommune til å få utvidet scenen og få arbeidet gjort. Kommunen betaler kostnadene med oppgraderingen av utescenen. Det har vært nødvendig og det har vært snakket om i årevis.

Foto: Runar Tjørhom (fra venstre ) og Gaute Kvæven lager ny scene på Kvæven.