Home>Front>Viktig å oppruste Suleskardveien
Front Nyhet Samferdsel

Viktig å oppruste Suleskardveien

  • Opprustning av Suleskardveien over til Brokke er ekstremt viktig for alle kommuner som grenser inn til denne veien, sier ordfører Jarand Felland (sp) i Tokke kommune. Han leder et utvalg bestående av ordførere fra kommunene Gjesdal, Sirdal, Valle, Bykle og Tokke. Utvalgets oppgave er å se på mulighetene for veiutvidelse.

Felland jobber nå med et brev til fylkeskommunen i Vest-Agder om å få bevilget 15 millioner kroner til utbedringer av denne veien.

På oppdrag fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner vil Statens Vegvesen gjennomføre en forenklet analyse og komme med forslag på prioriterte tiltak, for å øke trafikksikkerheten og kjørekomforten på strekningen.”

Dette var bestillingen veiavdelingen fikk i november 2018.

Juni 2019 ble en rapport levert ordførerutvalget og den konkluderer med tiltak som kan gjennomføres for 13 millioner kroner inklusive merverdiavgift.

I forbindelse med regionreformen og endring til unike veinummer på veinettet i Norge er fylkesvei 450 reservert for strekningen fra Høydalsmo i Telemark til Ålgård i Rogaland.

Annonse

Tiltakene som er foreslått er blant annet skilting av skarpe kurver. Dette skal gjøres for å dempe ulykker, spesielt MC-ulykker, påkjørsel av sau og vikeplikt som ikke blir overholdt.

Fjellknaus må fjernes for å bedre sikten.

Utvide veien på enkelte strekninger for å få jevnere veibredde. Nødvendig utbedring av rekkverk, spesielt endeavslutninger er påkrevd. Dagens rekkverk ble oppført i 1990, da var det andre krav enn i dag. Så er det nødvendig å fjerne fjellnabber og store steiner for å bedre sikten og sikkerhetssonen for trafikantene. I tillegg kreves det flere og bedre parkeringsplasser.

Rekkverkene må forlenges.

Åpningstiden for Suleskardveien er 20. mai til 1. november. Det kan bli drøftinger med de som forvalter reinsdyrene om den åpningstiden kan endres.

Tokke-ordføreren sier at årets sesong med høyere trafikk har vært den beste turistsesongen for deres kommune. Da gjelder det sikkert også for de andre kommunene. Neste år vil E 134 fra Høydalsmo til Drammen få en kortere kjøretid på ca 30 minutter på grunn av ny tunnel ved Seljord og omkjøring ved Kongsberg.

Felland mener en utbedret vei vil bety mye for turisttrafikken, men også de fastboende som bruker denne veistrekningen til flyplassen på Sola, ukependling til Stavanger-regionen, utdannelse i Stavanger-distriktet og lignende.

  • Jeg tror dette vil bli en vinn-vinn situasjon for alle kommuner ved å oppruste denne fjellovergangen, sier Felland som håper fylkeskommunen vil bevilge de nødvendige pengene til arbeidet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-08-12 16.45.45.png

Trafikktellinger for de tre årene 2013, 2014 og 2017.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-08-12 16.51.27.png