Home>Front>Arbeiderpartiet og Høyre vinnerne
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-31 11.54.49.jpg
Front Kommunen

Arbeiderpartiet og Høyre vinnerne

Jonny Liland og Arbeiderpartiet gjorde et meget godt valg I Sirdal under kommunevalget. Partiet gikk fram med 7,1 prosent til 40,5 prosent i forhold til forrige kommunevalg i 2015.

Isak Liland og Høyre gikk fram med 3,4 prosent og endte opp med18 prosent. Alle de andre partiene gikk tilbake.

Thor Jørgen Tjørhom og Senterpartiet gikk tilbake med 0,1 prosent til 19,9 prosent. Kristelig Folkeparti gikk tilbake med hele 6,7 prosent og endte på 9,8 prosent.

Bygdelista/Fremskrittspartiet gikk tilbake med 2,1 prosent til 6.4 prosent. Venstre gjorde også et overraskende svakt valg og gikk tilbake med 0,7 prosent til 6,3 prosent.

1.073 stemmer ble avgitt. En valgdeltakelse på 78,8 prosent. 488 hadde forhåndsstemt.

Annonse

Tirsdag vil den endelige listen over de 19 representantene som skal styre kommunen de neste fire årene være klar.

Nå begynner drakampen hvem som skal samarbeide og få ordførermakten. Det vil nok bli avgjort de neste dagene.

Jonny Liland og Arbeiderpartiet gjorde et bra valg.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-31 11.50.09.jpg

Isak Liland under Sirdalsdagene.