Home>Kommunen>Bratt læringskurve for Ingvild
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-21 11.29.20.jpg
Kommunen Nyhet

Bratt læringskurve for Ingvild

  • Jeg er forberedt på at det blir en bratt læringskurve å komme inn i politikken og å være alene for Venstre i Sirdal kommunestyre, sier Ingvild Fagerheim Skadberg.

Ingvild har vært bosatt på Sinnes de tre siste årene og jobber 50 prosent stilling i turistinformasjonen og 50 prosent som leder for Sirdal Fjellmuseum. Hun er gift med Torger Åge Sinnes som jobber som lærer. Sammen har de to barn. Hun kommer opprinnelig fra Stavanger.

  • Jeg vil gjerne jobbe for at kommunens omdømme bedres. Vi må framstå som mer positive. Det er helt ubegripelig at ikke flere unge ønsker å bosette seg i kommunen. Vi har de beste tilbud for barnehage, skoler og fritidstilbud innen musikklivet og idrettslag, sier Ingvild og i den andre enden skorter det ikke på gode vilkår for de eldre heller.

Den nyvalgte Venstre-politikeren kunne gjerne tenke seg at kommunen hadde noen leiligheter til unge mennesker slik at de kunne få prøve å bo her i Sirdal. Kommunens mål er å øke befolkningen. Da må vi snu hver stein for at det lar seg gjøre med noen gode lokketilbud.

Fiber bør etter Ingvilds mening installeres i alle husstander i den langstrakte kommunen, for å bedre kommunikasjonen mellom folk.

  • Det vil være til stor hjelp for eldre som ønsker å bo hjemme lengst mulig. Med fiber kan de raskt få kontakt med helsepersonell, sier Ingvild som tror den nye teknologien er løsningen.

Ingvild Fagerheim Skadberg er glad for at Sirdal har et rikt natur og kulturliv.

– Vi har alle muligheter her. Her ligger det gode muligheter for økonomisk støtte fra Vest-Agder Fylkeskommune og Miljødirektoratet som jeg ønsker at kommunen skal være enda mer aktive til., sier entusiasten, som er opptatt å ta vare på historien.

Annonse

Ingvild Fagerheim Skadberg har utdannelse fra mellomfag i sosiologi. I tillegg noen grunnfag med blant annet psykologi. Jobberfaring har hun fra barnevernet og rusomsorgen.

Hun har ikke helt kommet over sjokket enda at hun ble eneste Venstrepolitiker etter et overraskende dårlig valg. Venstre hadde håpet på to representanter i kommunestyret denne perioden. Ingvild fikk fire stemmer mer enn Per Øyvind Grimsby, som dermed må ut av kommunestyret.

  • Hvordan ble du informert om 1. plassen ?
  • Jeg ble oppringt tirsdag kveld og gratulert med 1. plassen, etter at opptellingen var klar, svarer Ingvild som gleder seg til å ta fatt på fire år med lokalpolitikk.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-21 11.33.35.jpg

Ingvild Fagerheim Skadberg jobber ved Sirdal Fjellmuseum.