Home>Nyhet>Flertall for utbygging av Sinnes skule
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-04 17.04.46.png
Nyhet

Flertall for utbygging av Sinnes skule

Kommunestyret i Sirdal vedtok torsdag utbygging av Sinnes skule. Vedtaket ble gjort med 11 mot 8 stemmer. Totalentreprisen er avtalt til 27 millioner kroner. Det er 8 millioner kroner mer enn det som er oppført i økonomiplanen.

Mindretallet, Arbeiderpartiet og Bygdelista, var sterkt kritiske til å gjøre vedtaket nå. De ville heller utsette saken til nytt kommunestyre er valgt. De påpekte også at det ikke var inndekning i budsjettet for dette vedtaket. Flertallet mente de ville få investeringen på plass i løpet av 1920- og 1921-budsjettene.

Det har i lengre tid vært behov for oppgradering og påbygging av skolen, med tanke på forsvarlige arbeidsforhold for elever og ansatte.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-05 19.30.22.png

Solbjørg Tjørhom (kr.f)

Solbjørg Tjørhom (kr.f) har vært kommunestyrets representant i planleggingskomiteen. Hun mente det var på tide med en utbygging av Sinnes skule nå. Den må forbedres for å tilpasse seg til Arbeidsmiljøloven for lærere og øvrige ansatte. Når det gjelder elevene vil det være miljørettet helsevern som gjelder for dem.

Annonse

Tjørhom talte sterkt for å bedre arbeidsforholdene og sikkerheten slik at skader og ulykker forebygges, som for eksempel snøras. Husk at det er kommunen som er ansvarlige ved eventuelle uhell, poengterte Tjørhom.

Inneklimaet har også vært under enhver kritikk, med et 45 år gammelt klima-anlegg. Byggearbeidene vil påbegynnes etter påske, men ombyggingen vil ikke være ferdig før i 2021. Skolen vil nå få vannbåren varme, noe som gir redusert strømregning og muligheter for støtte fra Enova.

Øystein Tjørhom (h) støttet også forslaget og mente det ikke var mer besparelser å hente.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-05 19.40.18.png

Siri Fidjeland (sp).

Siri Fidjeland (sp) var sterkt engasjert i ombygging og påbygg av Sinnes skule. Hun hadde tillitsverv på skolen og to barn som går der. Fidjeland ville gjerne ha et bedre skoletilbud og det må være i tråd med politikken for å få flere innbyggere til kommunen.

Jonny Liland (ap) var ikke uenig i at det måtte gjøres noe med skolen, men ikke nå. Han ville vente til nytt kommunestyre var konstituert slik at det nye kommunestyret kunne stå fritt til å prioritere innenfor gjeldende budsjett.

Fidjeland repliserte og sa at avtalen var at med det samme Tonstad skule var bygget skulle påbyggingen av Sinnes skule igangsettes. -Men det er mange år siden.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-05 19.59.04.png

Varaordfører Egil Netland (kr.f).

  • Jeg er stolt i mitt siste kommunestyremøte å få være med å bevilge penger til Sinnes skule. Det er viktig å ta vare på barn og unge, sa varaordfører Egil Netland (kr.f), som takket Solbjørg Tjørhom for en god redegjørelse og et godt arbeid.

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom (sp) mente det var viktig å våge å ta et slikt vedtak nå. – Et viktig valg for framtiden, for innbyggerne og framtidige innflyttere. Han minnet kommunestyre om historien da Sirdal sentralskole ble bygget i 1965 for å ivareta Sira-Kvina Kraftselskaps nye innbyggere.