Home>Kommunen>Jonny og Isak A. Liland ?
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 11.09.34.png
Kommunen Nyhet

Jonny og Isak A. Liland ?

Av Leif Sirevåg

  • Vi har hatt og har en god dialog med alle partier. Vi ønsker å få et breiest mulig flertall i det nye kommunestyret, sier Jonny Liland i Arbeiderpartiet.

Nå jobbes det med sonderinger for å komme fram til en best mulig plattform for alle partier. Arbeiderpartiet fikk 40,3 prosent av stemmene og ble en klar vinner av kommunevalget.

Dette betyr åtte plasser i det kommende kommunestyret, to mer enn i dag. Høyre knivet mest om den siste plassen og manglet bare 13 stemmer på å erobre den. Da ville de fått fire plasser, men sitter nå igjen med tre som sist. Arbeiderpartiet sitter på den usikre sisteplassen.

Jonny Liland, som fikk flest slengstemmer (378), leder sonderingene med de andre partiene. Han håper å kunne avslutte samtalene i begynnelsen av neste uke, komme fram til en avtale og rulle ut en liste med verv og sammensetninger av utvalg.

Morten Ovedal i Fremskrittspartiet & Sirdalslisten er foreløpig det eneste partiet som har skrevet under en avtale.

Annonse

  • Vi må bare akseptere valgresultatet og gratulere Arbeiderpartiet med et godt valg, sier Isak A. Liland (h). Han håper en vil unngå vedtak med 10-9 dette året slik som i forrige periode. Valgresultatet skal gjenspeile seg i den politiske sammensetningen og inkludere alle.

Jonny Liland håper med sin invitasjon til alle partiene å kunne oppnå et bredere og bedre samarbeid enn det som har vært de siste fire årene. Dårlig tone har dominert og 10-9 vedtak har vært sluttresultatet i svært mange saker.

Når det settes sluttstrek og valgteknisk avtale skal presenteres for offentligheten, forhåpentligvis i neste uke, vil det ikke overraske om Jonny Liland blir ordfører og veteranen, Isak A. Liland (h) havner som varaordfører.

Foto: Jonny Liland ønsker å bygge en breiest mulig plattform.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 11.02.58.png

Morten Ovedal fra FrP/Sirdalslisten har skrevet under avtalen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-31 11.50.09.jpg

Isak A. Liland (h) er kandidat til å bli varaordfører.