Home>Kommunen>Jonny ordfører og Isak varaordfører
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 11.09.34.png
Kommunen Nyhet

Jonny ordfører og Isak varaordfører

Av Leif Sirevåg

Jonny Liland (a) blir ny ordfører i Sirdal kommune etter Thor Jørgen Tjørhom (sp). Ikke uventet ble Isak A. Liland (h) ny varaordfører. Dette ble klart i løpet av tirsdagen.

I tillegg blir formannskapet utvidet fra fem til sju medlemmer og der får en breiest mulig deltakelse av alle partiene. Foruten Jonny Liland og Isak A. Liland, blir Siri Ovedal (a), Rolf Guddal (a), Thor Jørgen Tjørhom (sp),Rolf Hompland (kr.f) og Morten Ovedal (frP/Sirdalslisten) medlemmer av formannskapet.

Når det gjelder utvalgene, blir Lars Fodstad (sp) leder for teknikk, landbruk og miljø (TLM). Jon Uleberg (h) blir nestleder.

Glenn Josdal (a) skal lede utvalget for oppvekst og levekår, mens Arvid Tjørhom (sp) blir leder av kontrollutvalget, og Merete Liland (h) nestleder.

Annonse

Hovedutvalgene reduseres fra ni til sju medlemmer.

Foto: Jonny Liland (a) blir ny ordfører.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-31 11.50.09.jpg

Isak A. Liland (h) blir ny varaordfører.