Home>Front>Klart NEI til mer vindkraft
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Vindkraft NVE 010419.pdf
Front Kommunen

Klart NEI til mer vindkraft

Flertallet i Sirdal kommunestyre har talt: NEI til mer vindkraft i kommunen. Avstemmingen ble 17 -2, der Siri Fidjeland (sp) og Karl E. Fjeldsaa (sb) stemte mot.

Før kommunestyret startet ble det overrakt en underskriftskampanje mot vindkraft i kommunen på 1.723 underskrifter fra sirdøler og hyttefolk. Elfrid Ovedal og Carl Omlie overrakte underskriftene.

Politikerne var ikke fornøyd med rådmannens formulering til vedtak og mente det var altfor vagt. De ville si tydeligere nei til utbygging av mer vindkraftanlegg i kommunen. Etter en halvtimes gruppemøte kom flertallet fram til følgende vedtak:

1. Sirdal kommune har allerede tatt et betydelig ansvar i forhold til å være vertskommune for store vannkraftanlegg. Tonstad kraftverk leverer alene mer en 4 Twh fornybar energi til storsamfunnet. Sirdal kommune kan langt på vei kalle seg Norges vannkrafthovedstad, noe som Sirdal som kommune er stolte av.

2. Sirdal kommune mener det fortsatt ligger betydelige muligheter i forhold til oppgradering og utvidelsesprosjekter innenfor vannkraft, og at det er innenfor denne energiformen en skal lete etter nye muligheter for mer fornybar energi i Sirdal.

Annonse

3. Sirdal kommune ser gjennom Tonstad Vindpark at vindpark gir et helt annet fotavtrykk i Sirdal. Vindkraftområdene er svært arealkrevende, og gir store negative virkninger på natur og dyreliv. Kommunen er i tillegg sterkt bekymret for bomiljø i grendene, ikke minst reduserte muligheter for å skape fremtidige arbeidsplasser. Naturen i Sirdal har en enorm markedsverdi og attraksjon og vil i fremtiden være en av de viktigste grunnene til å skape nye arbeidsplasser og bosetting til dalen vår.

Foto: Høringen gjaldt NVEs nasjonal ramme for vindkraft.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-05 19.10.03.png

Per Øyvind Grimsby (v).

Per Øyvind Grimsby (v) mente rådmannens innstilling til vedtak var for vagt. Han oppfordret kommunestyret til å være mer samstemte i denne viktige saken. Grimsby var redd for at vindkraft kunne være med å splitte befolkningen i bygda. Den urørte naturen hadde stor markedsverdi og Grimsby mente det på sikt kunne gi flere arbeidsplasser. Han fikk med seg gruppelederne til å skrive under et nytt vedtak.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-05 18.28.49.png

Jonny Liland (ap).

Jonny Liland (ap) kunne heller ikke være med på å bygge ned mer av Sirdalsnaturen. Et nei nå er viktig, mente Liland som håpet at dette ville stoppe interessen til de store investorene. Han støttet forslag til sterkere vedtak.