Home>Kommunen>Kommunestyre og valgoppgjør
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-31 11.54.49.jpg
Kommunen Nyhet

Kommunestyre og valgoppgjør

Sirdals kommunes nye kommunestyre:

ARBEIDERPARTIET: 1. Jonny Liland, 2. Rolv Guddal, 3. Siri Ovedal, 4. Siv Tone Åsemoen Bjunes, 5. Inge Sigbjørn Biktjørn, 6. Glenn Oliver Josdal, 7. Stein Ivar Sinnes, 8. Ole-Erik Vestøl Endrerud

SENTERPARTIET: 1. Thor Jørgen Tjørhom, 2. Siri Fidjeland, 3. Arvid Tjørhom, 4. Tom Ådneram

HØYRE: 1. Isak Liland, 2. Jon Uleberg, 3. Terje Moen

KRISTELIG FOLKEPARTI: 1. Rolf Marthon Hompland, 2. Anne Karin Liland

Annonse

VENSTRE: 1. Ingvild Fagerheim Skadberg

FREMSKRITTSPARTIET & SIRDALSLISTEN: 1. Morten Ovedal

Foto: Jonny Liland (a) fikk flest stemmer under valget.

Valgoppgjør for Sirdal – Kandidatstemmetall pr parti

Arbeiderpartiet 

Høyre

Frp – Sirdalslisten

Senterpartiet 

Krf

Venstre