Home>Front>Kommunevalg på mandag
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-06 15.21.42.png
Front Kommunen

Kommunevalg på mandag

Av Leif Sirevåg

Mandag kan 1.411 Sirdøler gjøre sin borgerplikt ved å stemme ved kommunevalget. Og fylkestingvalget. Enten på Sinnes skule (kl 0900 – 1800) eller rådhuset på Tonstad (kl 0900-2000).

Den intense valgkampen er snart over. Siste innspurt er i helgen, for å sikre seg støtte og velgere. Mesteparten av valgkampen har vært rikspolitiske saker på TV. Mesteparten uinteressante for Sirdals-innbyggernes framtid. I år dreier det seg om lokalpolitikk og da har fokus vært på nei til vindmøller, uberørt natur som bør bevares, skoler, barnehager, vilkårene for de eldre, flerbrukshall og hvordan innbyggertallet kan økes i kommunen.

Ved forrige kommunevalg var fremmøteprosenten 74,1 prosent. Det forventes at den høye prosenten vil holde seg i år også. Den oppvoksende generasjon har vist større engasjement enn på lenge, innen miljøsektoren spesielt. Det opptar dem. Derfor ventes en økende valgdeltakelse i år.

God takt og tone og oppførsel har vært mangelvare siste periode. Det har vært brukt uttrykk som ikke hører hjemme i en kommunestyresal. Sånn var det i siste møtet også. Dette må forbedres, ellers kan det gå ut over kommunens omdømme.

Annonse

Alle er opptatt av et levende lokaldemokrati. Det er ikke en selvfølge i alle land. Vi må verne om den lokale stemmeretten. Møt derfor opp på mandag og bruk din stemme. Takk også til de mange tillitsvalgte som stiller til valg. Bruker fritiden på politisk arbeid. Uten dem ville ikke lokaldemokratiet fungert.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-06 14.19.48.png

Ved forrige kommunevalg i 2015, var det 1.392 stemmeberettigede i Sirdal kommune. 1.030 av disse møtte frem for å stemme, eller 74,1 prosent. 320 forhåndsstemte sist . I år skal disse stemmene telles på tirsdag for å fange opp eventuell forsinket post med stemmesedler til kommunen. De endelige listene med navn og stemmetall vil derfor ikke foreligge før tidlig tirsdag kveld. Mandag vil du bare få partienes tall og prosenter.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-06 14.18.04.png

Denne grafikken forteller at Senterpartiet er nærmest til å tape et mandat, mens Arbeidspartiet er nærmest til å vinne et mandat.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-06 14.19.00.png