Home>Kommunen>Kontrakten undertegnet
Kommunen Nyhet

Kontrakten undertegnet

Mandag ble byggekontrakten for ombygging og påbygging av Sinnes skule, undertegnet av Sirdal kommune og Bilstad Bygg AS fra Moi. Kontrakten ble i underkant av 26,5 millioner kroner.

Rektor Åse-Berit Fidjeland er fornøyd med kontrakten. – Vi får en god skole og vi får mye igjen for pengene, sier rektoren.

Arbeidet vil starte etter påske neste år. Elevene blir på skolen ut skoleåret, men fra høsten 2020 vil nok en del elever bli flyttet over til Grendehuset på Tjørhom mens byggearbeidene pågår.

Hele skolen blir oppgradert med skikkelig ventilasjon, grupperom for samtaler og nye spesialrom. Det vil også bli nytt skolekjøkken kombinert med kantine. Da kan dette brukes ved større samlinger. I tillegg blir det fire spesialrom for naturfag, musikk, sløyd og kunst & håndverk.

Når det gjelder lekeapparater utendørs, har skolen mottatt tilbud på nye apparater for 430.000 kroner. Nå jobbes det med valg av utstyr og hvilke fallunderlag som skal legges, grus eller gummimatter. Fidjeland håper lekeapparatene vil komme på plass i løpet av høsten.

Annonse

Foto: Rådmann Inge Hedenstad Stangeland (til venstre) og Ole Petter Stenberg, Bilstad Bygg, skriver under kontrakten.