Home>Front>Massevis av hyttetilbud
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-07 13.11.45.jpg
Front Hytter

Massevis av hyttetilbud

Er du på jakt for å kjøpe hytte i Sirdal denne høsten, er det massevis av hytter å velge mellom. Fra Lindåsen til Ådneram, fra Gravassryggen til Donsen. Du finner hytter fra tre til ti millioner kroner. Beliggenheten og størrelsen avgjør prisen. En søndag på Finn.no gir deg 109 klikk, 79 nye hytter og 30 brukte.

100 fritidsboligenheter er godkjent av Sirdal kommune hittil i år. Antall fritidsboligenheter i kommunen nærmer seg nå 4.500.

  • 11 reguleringsplaner er foreløpig innmeldt til kommunen i år for oppstart, sier May Britt Ousdal, plankoordinator i kommunen, og legger til at det nå er kommet en endring i plan og bygningsloven som sier at fortetting av mindre format og innenfor hovedrammene i gjeldende reguleringsplan ikke trenger sette i gang ny planprosess. Dette er ressursbesparende for alle parter.

Aktivitetsnivået er høyt overfor Dorgefoss. Det graves, skytes, støpes, spikres, monteres og males som aldri før. Imponerende utvikling for nye hytter og i tillegg er det også høyt tempo på tilbygg, påbygg, vedlikehold og forbedringer.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-07 14.01.09.jpg

I Sinneslia er det stor byggeaktivitet for tiden, like ved Sinnesvatnet.

Under Sirdalsdagene tok vi en tur innom de mange salgsstands for hyttefirmaene som var der. Pluss oppdatering av nye prosjekter.

Annonse

Solhytten

Inge Andreassen i Solhytten forteller at det er solgt ni hytter i løpet av august. Det er hovedsakelig i Brendeheia og Sinneslia. I tillegg er det en hytte igjen i Smølåsen på Fidjeland. Så er 32 hytter i Furuåsen klar for salg og til våren kommer Svartasåsen, på heia ovenfor GP-krysset.

Sinneshyttå

Tor Sigve Vik i Sinneshyttå forteller at det er solgt fem hytter i år. Så er 7-8 under arbeid. Sinneshyttå har tomter på Øyne, Brendeheia, Sinneslia og Rubetødnan. Hoppmannsknuten vil komme for salg til våren.

Kart over framtidige utbyggingsområder ifølge arealplan nord i øvre Sirdal.

Favoritthytten

Arvid Braut i Favoritthytten forteller at de har solgt to hytter i Suleskard og en i Ådneram dette året. Nå har de startet arbeidet med å bygge 16 fritidsboligenheter i rekke like før du kommer opp til Ådneram Fjellgrend. I tillegg vil det også komme 35 nye fritidsboligenheter i dette området.

BoligPartner

Marianna Sverrisdottir Ellingsen i BoligPartner har foreløpig solgt tre hytter i det nye feltet i Rubetødnan. Totalt skal det komme 18 fritidsboligenheter. Ved Bakken Gård skal det tilrettelegges for 9 småhytter og 8 leiligheter med garasje under.

Sirdal Eiendom

Lars Enok Wang i Sirdal Eiendom/Tjørhomfjellet holder på med bygging av 18 fritidsboligenheter på odden ved Beinesvatnet. Signaturhytten har seks hytter under arbeid og ti vertikaltdelte hytter på odden. Litt ovenfor disse enhetene kommer det 24 fritidsboligenheter med utsikt til vatnet.

Fidjeland Fjellgrend

Tor-Inge Larsen i Fidjeland Fjellgrend har solgt ti av sine fritidsboligenheter. Totalt skal det opparbeides og selges 88 enheter i Surtekvæv i det gamle Smedvig-området ovenfor Høyfjellshotellet.

Jagoskvæven

Det siste feltet som er under planlegging på Fidjeland er Jagoskvæven, som kommer langs elva Jogla, ovenfor Høyfjellshotellet og parallelt med Surtekvæv.

Karttjenester har startet planleggingen for regulering og det gjøres i samarbeid med Sinneshyttå og Solhytten. Grunneiere er Myrna og Ivica M. Refulle Fidjeland. 30 fritidsboliger planlegges i dette området. En utfordring i planleggingen blir 50 meters grensen mot vassdraget.

Det tas sikte på høystandard fritidsboliger i størrelse av 200-250 kvadratmeter (inklusive parkering).

Eksisterende løypetrase innover Jogledalen forventes å måtte bli lagt om etter den store utbyggingen.

Soleiknuten

Etter fem års planlegging er Laila Helleberg endelig i gang med anleggsarbeidet for Soleiknuten hyttegrend, vis a vis Ålsheia. 50 tomter inngår i første byggetrinn og 56 tomter i det neste. Helleberg har solgt 11 hyttetomter uten byggeklausul for kroner 1.650.000 – 1.800.00.

Tverrli

Utbyggingstakten av nye hytter på Fidjeland er kommet godt i gang. 177 nye hytter er under bygging og planlegging. De kommer i tillegg til de 233 hyttene som finnes fra før. Det kommer til å bli merkbart.

104 hytter på Smølåsen framstår i dag som det største sammenhengende hyttefeltet på Fidjeland. Ovenfor Sirdal Høyfjellshotell er det 47 hytter, mens det nedenfor er 44 hytter. På Degodden finnes det 28 hytter.

De 24 første hyttene er utsolgt på Tverrli eller Fidjeland Utbygging. Hyttene bygges like bak garasjeanlegget til Fidjeland skitrekk.

De to neste byggetrinn, Tverrli øst og vest, er nå under planlegging og utvikling. Totalt 30-35 hytter. Siden det er litt brattere terreng parallelt med skitrekket, vil det være befaring for å sjekke ras- og skredfare nærmere.

Sandklatten/Berli

Målet med planarbeidet er å avsette 70-90 hyttetomter med kjørbar atkomst (inkl. utbedring av eksisterende vei) og teknisk infrastruktur. Andre aktuelle formål er ski-/mateløype med påkobling til Degløypa i nord, LNF-områder og leke-/fellesareal etter nærmere vurdering. Byggeområder vil reguleres innenfor areal avsatt i kommunedelplanen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-09 08.50.09.png

Det aktuelle utbyggingsområdet for Sandklatten/Berli.

Gravassryggen

Cathrine Brunvoll i Bertelsen & Garpestad har solgt 13 av de 32 fritidsboligenhetene i Gravassryggen. Der kan du velge mellom seks modeller og prisen varierer fra 3,3 – 5,0 millioner kroner, nøkkelferdig. Da er det strøm, vann og kloakk sammen med fiber innlagt.

Starekvæven

Mandag 2. september var det salgsstart for Starekvæven hyttefelt. 16 hytter legges ut i første omgang. Når 70 prosent av hyttene er solgt, begynner vi med opparbeidelse av infrastrukturen, med vei, vann, kloakk, strøm og fiber, sier daglig leder, Svein Olav Aalgaard i Aalgaard Bygg AS. Totalt er det regulert 29 hytter i dette området, som ligger noen hundre meter ovenfor brua over til Haugen. Grunneier er Terje Sinnes.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-07 13.46.34.jpg

Sirdal Eiendom har bygget flere fritidsboligenheter innenfor stolheisen på Tjørhomfjellet.