Home>Nyhet>Økt kapasitet til Sør-Rogaland
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-21 09.42.26.png
Nyhet

Økt kapasitet til Sør-Rogaland

Olje- og energidepartementet (OED) ga fredag konsesjon til Statnetts prosjekt Lysebotn – Fagrafjell, på grensen mellom Sandnes og Time kommuner. Dette prosjektet innebærer å bygge en tredje sentralnettsforbindelse inn til regionen, da de to hovedstrømledningene som forsyner regionen i dag, ikke har kapasitet nok til å håndtere økt strømforbruk som følge av forventet befolkningsvekst, næringsutvikling og elektrifisering av transportsektoren.

  • Ved få på plass en ny sterk strømforbindelse inn til Sør-Rogaland, legger vi til rette for verdiskapning, en sikker strømforsyning og reduksjon av klimagassutslipp. Dette er et viktig vedtak for videre vekst i regionen, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Den nye ledningen vil bli bygget for en spenning på 420 kV, som er det høyeste spenningsnivået i hovedstrømnettet i dag. Ledningen skal gå mellom Statnetts transformatorstasjon i Lysebotn og til nye Fagrafjell transformatorstasjon, som skal bygges på grensen mellom Sandnes og Time kommuner.

Nye Fagrafjell stasjon vil erstatte stasjonen på Stokkeland. Fagrafjell transformatorstasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Statnett og Lyse Elnett. I stasjonen vil det bli satt av plass til fremtidige nettforsterkningstiltak videre nordover mot Sandnes og Stavanger-området. Fagrafjell transformatorstasjon vil erstatte dagens Stokkeland transformatorstasjon, som vil bli revet når Fagrafjell er ferdig bygget og satt i drift.

Fossilfritt anleggsarbeid

Anleggsarbeidet på Fagrafjell transformatorstasjon skal være fossilfritt.  Det betyr at alle maskiner og kjøretøy som benyttes innenfor stasjonstomten, har krav til hvilket drivstoff som blir brukt. Hensikten er å minimere CO2-avtrykket fra arbeidet med stasjonen. Fra før har Statnett erfaring med fossilfri bygging av tunnel i Oslo-regionen og et fossilfritt stasjonsprosjekt. Arbeidet med Fagrafjell transformatorstasjon blir en naturlig videreføring av utslippsfritt arbeid med bygging av nye anlegg.

Annonse

  • Å redusere vårt klimaavtrykk er en prioritert oppgave for Statnett som utbygger. Vi vil jobbe for at fossilfrie anleggsplasser på sikt kan bli standarden for oss, påpeker Elisabeth Vike Vardheim.

Forventet oppstart på arbeidene er årsskiftet 2019/2020. Forventet byggetid fra oppstart er 4-5 år, og prosjektet er beregnet å koste mellom 2 og 2,1 milliarder kroner.

Alle anleggsmaskiner skal enten være elektriske eller gå på diesel som følger standard EN15940 (HVO/BTL). Eventuelt bruk av anleggsmaskiner med annet drivstoff skal avklares med Statnett. Gjelder innenfor definert inngjerdet anleggsområde. Statnett kan etter avtale gi unntak til byggeplass av byggevarer, betong etc.