Home>Kommunen>Politiske verv og utvalg
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-05 18.26.52.png
Kommunen Nyhet

Politiske verv og utvalg

Sirdal kommunestyre skal konstituere seg torsdag 10.oktober etter kommunevalget. Da skal Jonny Liland (Ap) formelt velges til ny ordfører. I tillegg kommer valg på de forskjellige utvalgene i kommunen for kommende fire års periode.

Avtalevalg med alle partier.

Formannskapet:

 1. Jonny Liland leder Ap
 2. Siri Ovedal medlem Ap
 3. Rolv Guddal medlem Ap

Siv Tone Å. Bjunes 1. varamedlem Ap

Inge Sigbjørn Biktjørn 2. varamedlem Ap

Annonse

Glenn Oliver Josdal 3. varamedlem Ap

Stein Ivar Sinnes 4. varamedlem Ap

Ole Erik Endrerud 5. varamedlem Ap

 1. Isak Liland nestleder H

Jon Uleberg 1. varamedlem H

Terje Moen 2. varamedlem H

 1. Morten Ovedal medlem Frp/S
 2. Thor Jørgen Tjørhom medlem Sp

Siri Fidjeland 1. varamedlem Sp

Tom Ådneram 2. varamedlem Sp

 1. Rolf M. Hompland medlem Krf

Ingvild Fagerheim Skadberg 1. varamedlem V

Anne Karin Liland 2. varamedlem Krf

Ordfører: Jonny Liland Ap

Varaordfører: Isak Liland H

Hovedutvalg for Oppvekst og Levekår:

 1. Glenn Oliver Josdal leder Ap
 2. Siv Tone Å. Bjunes nestleder Ap
 3. Inge Sigbjørn Biktjørn medlem Ap
 4. Gunn Helen Bjunes medlem Ap

Stein Ivar Sinnes 1. varamedlem Ap

Gaute Josdal 2. varamedlem Ap

Kåre Lindeland 3. varamedlem Ap

Thorvald Lindeland 4. varamedlem Ap

Mary Helen Bjunes 5. varamedlem Ap

 1. Siri Fidjeland, medlem Sp

Geir Øystein Tjomlid 1. varamedlem Sp

Aud Ingrid Fidjeland 2. varamedlem Sp

Sven Haughom 3. varamedlem Sp

 1. Jostein Frøysnes medlem Krf

Ingvar Sele 1. varamedlem Krf

Gretha Hompland 2. varamedlem Krf

Einar Samslått 3. varamedlem Krf

 1. John Marius Ousdal medlem V

Ingvild Fagerheim Skadberg 1. varamedlem V

Per Øyvind Grimsby 2. varamedlem V

Ivar Skregeli 3. varamedlem V

Hovedutvalg for Teknikk, Landbruk og Miljø:

 1. Lars Audun Fodstad leder Sp
 2. Tom Ådneram medlem Sp

Anita Haugen 1. varamedlem Sp

Arnt Åge Skreå 2. varamedlem Sp

Inger Johanne Ousdal 3. varamedlem Sp

Geir Hovland 4. varamedlem Sp

 1. Jon Uleberg nestleder H
 2. Julie Olsen medlem H

Øyvind Moen 1. varamedlem H

Rita Haugen 2. varamedlem H

Terje Moen 3. varamedlem H

Cathrine Tjørhom 4. varamedlem H

 1. Berit Ovedal medlem Frp/S Odd Inge Josdal 1. varamedlem Frp/S Jonny Eiesland 2. varamedlem Frp/S
 2. Kenneth Sigbjørn Åsemoen medlem Ap

Thorvald Lindeland 1. varamedlem Ap

Venche Anita Josdal 2. varamedlem Ap

 1. Anne Karin Liland medlem Krf

Arne Ivar Haughom 1. varamedlem Krf

Reidun Haughom 2. Varamedlem Krf

Svein Hompland 3. varamedlem Krf

Administrasjonsutvalg:

 1. Jonny Liland leder Ap
 2. Siri Ovedal medlem Ap
 3. Siv Tone Å. Bjunes medlem Ap

Stein Ivar Sinnes 1. varamedlem Ap

Rolv Guddal 2. varamedlem Ap

Inge Sigbjørn Biktjørn 3. varamedlem Ap

Glenn Oliver Josdal 4. varamedlem Ap

Ole Erik Endrerud 5. varamedlem Ap

 1. Isak Liland nestleder H

Jon Uleberg 1. varamedlem H

Terje Moen 2. varamedlem H

Øystein Tjørhom 3. varamedlem H

 1. Thor Jørgen Tjørhom medlem Sp

I tillegg kommer to representanter fra foreningene.

Kontrollutvalget

 1. Arvid Tjørhom leder Sp

Gunn Siri Ousdal varamedlem Sp

 1. Egil Netland medlem Krf

Åslaug Karin Fidjeland varamedlem Krf

 1. Merete Liland nestleder H

Jøren-Ola Ousdal varamedlem H

 1. Sandra Åsemoen medlem Ap/Frp Arne Ovedal varamedlem Ap/Frp
 2. Einar Thygesen medlem V

Eivind Skregeli varamedlem V

Representanter til Listerrådet:

 1. Jonny Liland fast
 2. Isak Liland fast
 3. Thor Jørgen Tjørhom vara

Representanter KS:

 1. Jonny Liland fast
 2. Isak Liland vara

Eierrepresentanter Agder Energi:

 1. Jonny Liland fast
 2. Isak Liland fast

Representanter SVR:

 1. Jonny Liland fast
 2. Jon Uleberg vara

Representanter representantskapet IRS:

 1. Jonny Liland fast
 2. Isak Liland fast
 3. Siri Ovedal vara
 4. Siri Fidjeland vara

Foto: Lars Audun Fodstad (sp) blir leder for utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM).