Home>Nyhet>Trafikken i august var lavere
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2019:2019-08-01 12.00.26.jpg
Nyhet Samferdsel

Trafikken i august var lavere

2.195 færre biler passerte Øvstabøbommen på fylkesvei 45 i august, sammenlignet mot i fjor. Totalt var det 49.693 passeringer mot 51.888 i 2018. Hittil i år er bompasseringene 302.793 biler, 11.756 færre enn i 2018.

Torsdag 1.august var det stor trafikk med 2.548 passeringer. Det hadde sammenheng med Blinkfestivalen i Lysebotn og løpet opp til Øygardstøl.

Størst trafikk var det første helgen i august, 2. – 4. august, da fellesferien sluttet. 7.054 passeringer på disse tre dagene. Så kom det to helger med mye nedbør og det ga færre passeringer. Trafikken var henholdsvis 5.326 og 5.301 biler som passerte disse to helgene.

Så kom finværet ei helg, 23. – 25. august og det ga større trafikk med 6.918 biler. Siste helgen av august var Sirdalsdagene og vi har da bare tallene for fredag og lørdag med 4.370 biler.

Foto: Masse biler til Blinkfestivalen som måtte parkere på toppen av Lyseveien før nedkjørsel til Øygardstøl.

Annonse

Ferde AS – Gjesdal
2016 2017 2018 2019
Januar        34 249        41 254        38 502        29 124
Februar        55 968        40 870        33 985        43 029
Mars        56 353        44 637        52 300        39 277
April        17 853        38 519        25 494        31 783
Mai        20 796        18 057        22 385        19 727
Juni        28 877        27 281        36 027        36 901
Juli        49 207        38 992        53 968        53 169
August        46 424        36 258        51 888        49 693
September        45 383        39 383        40 027
Oktober        39 184        34 941        33 794
November        19 388        19 988        19 016
Desember        21 300        28 457        24 387
Total      434 982      408 637      431 773      302 703