Home>Nyhet>Transport og montering forsinket
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-19 10.20.28.png
Nyhet

Transport og montering forsinket

  • Vi er forsinket med både transport og montering av vindturbinene. Vi ligger minimum en måned etter framdriftsplanen sier Henriette Sarah Holberg, kommunikasjonsansvarlig hos Tonstad Vindpark AS.

Forsinkelsene skyldes at transporten har gått saktere enn planlagt. Nå transporteres det 4-5 komponenter hver natt i fem dager av uken, mellom klokka 2000 – 0600.

En annen ting som har forsinket, er utfordringene med en spesialkran som skal heise opp de øverste moduler på turbinen. For å ta igjen tapt tid er kran nummer to satt inn.

  • Vindturbinene skulle vært klar for produksjon i begynnelsen av neste år, men nå blir det forskjøvet til februar/mars, sier Holberg.

Vindkraftparken er i grenselandet mellom Sirdal og Flekkefjord kommune. Like ved fylkesvei 42, som går fra Tonstad til Evje.

Turbinen veier 650 tonn og har en høyde på 129 meter opp til rotoren. Der blir bladene (17 tonn hver) heist på plass og montert og hvert blad har en lengde på 70 meter. Total høyde når bladene er på plass er 199 meter.

Transporten skjer fortløpende hver natt fra Kvinesdal. Vindparken har fått avslag av Statens Vegvesen på sin forespørsel om å øke frekvensen med flere deler pr natt og dermed mer kolonnekjøring. Over 500 transporter skal gjennomføres før alt er på plass.

Annonse

Kostnaden for hele prosjektet er budsjettert til 2,3 milliarder kroner. Risa har hatt hovedentreprisen til en prislapp på 400 millioner kroner.

51 vindturbiner skal monteres, før anlegget er ferdigstilt til første kvartal i 2020. Da vil det bli produsert 208 megawatt strøm og det tilsvarer omkring 31.000 norske husholdninger. Norsk Hydro har kjøpt kraften de første 25 årene. 50 grunneiere har avgitt grunn til dette prosjektet.

Alle foto: Lars Gomes Larsen, SiemensGamesa

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-22 14.39.25.png

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-22 14.40.26.png

Bildene viser både transport og montering. Øverst er det et blad eller vinge som blir heist på plass og montert. Videre ser du vindturbinen i full høyde, 129 meter, i vindmølleparken. Nederst er det bilder fra den spektakulære transporten langs den kronglete veien.