Home>Front>Utbedring av Fv 45 ved Lomeland
Front Samferdsel

Utbedring av Fv 45 ved Lomeland

Arbeidet med å utbedre fylkesvei 45 ved Lomeland i Gjesdal er kommet i gang. Veiarbeidet vil pågå i ett år. Forventet kostnad for prosjektet er kalkulert til 30 millioner kroner. Det vil bli lysregulering i dette området, noe som kan føre til forsinkelser.

  • Veien skal utbedres til seks meters kjørebane i en strekning på 800 meter pluss etablering av veiskulder, opplyser prosjektleder Jonas Meling i Vegvesenet. BS Graveservice fra Hauge i Dalane har totalentreprise på dette arbeidet, sammen med konsulentselskapet Cowi.

Foto: Arbeidet med å rydde skog er kommet i gang.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-18 09.19.06.png

På kartet er det markert hvor veien skal utbedres.

To bakketopper skal senkes. Veien skal få en rett strekning og belysning skal monteres samtidig med veiarbeidene. En bekk skaper litt problemer for framdriften, fordi den er fiskeførende. Så lenge det ikke gjøres inngrep i bekken, kan brua bygges. Bekken har god vassføring og den fører ned til Bjortjødna som er tilknyttet Nedre Bergsvatn.

  • Bedre sikkerhet og bedre kurvatur er årsak til veiutbedringen. Dagens vei er smal og har uoversiktlige partier som kan skape trafikkfarlige situasjoner , sier Meling.

Fv 45 på vei mot Oltedal og Sirdal. Stikkene ses til høyre.

Annonse

Når gammel vei skal fjernes og ny bygges, vil det bli krevende med trafikkavviklingen på denne strekningen. Meling regner med at en veibane kan brukes til dette formålet og lysregulering vil etter planen være alternativet i anleggsperioden.

– Vi legger opp til minst mulig stenging og hindring av trafikken. Derfor vil BS-Graveservice jobbe mandag – torsdag og ta fri på fredagene på grunn av stor helgetrafikk, sier Meling.

Det finnes også flere omkjøringsmuligheter mens anleggsarbeidene pågår. Fra Ålgård kan man kjøre fylkesvei 287 til Madland og ta av ved Gjesdal kirke. De fleste som skal til Sirdal vil sannsynligvis kjøre over Sviland og Seldal og komme ned i Oltedal.

Denne veiutbedringen er en del av ”Gjesdal-pakken” eller bomavgiften som kreves inn ved Øvstabøbommen.

Skogrydding er kommet i gang før veiutbedringen starter.